• Youtube - Thêm mã nhũng HTML5

    Trang chia sẻ video trực tuyến Youtube hiện đã cung cấp phiên bản giới hạn beta của HTML5 cho phép người dùng có thể nhúng video theo chuẩn HTML5 ngay trên website của họ. Tuy nhiên, HTML5 mới chỉ giới hạn ở trình duyệt Google Chrome...