chia sẻ:

Youtube - Thêm mã nhũng HTML5

24/02/2012 10:40 | Thông tin công nghệ

Trang chia sẻ video trực tuyến Youtube hiện đã cung cấp phiên bản giới hạn beta của HTML5 cho phép người dùng có thể nhúng video theo chuẩn HTML5 ngay trên website của họ. Tuy nhiên, HTML5 mới chỉ giới hạn ở trình duyệt Google Chrome và Safari.

Trang chia sẻ video trực tuyến Youtube hiện đã cung cấp phiên bản giới hạn beta của HTML5 cho phép người dùng có thể nhúng video theo chuẩn HTML5 ngay trên website của họ. Tuy nhiên, HTML5 mới chỉ giới hạn ở trình duyệt Google Chrome và Safari.

Trước đây các quản trị web cũng như người dùng Internet không có bất cứ lựa chọn nào khi chèn video vào trang web khác ngoài cách sử dụng Flash, vì họ không thể chèn được video theo chuẩn HTML5.

Toliver Jue, một kĩ sư phần mềm của Youtube, đã tiết lộ rằng Youtube đã tạo thêm tùy chọn để chèn video HTML5 vào các website khác.

Tuy nhiên sự lựa chọn này hiện chưa có sẵn trên Youtube, các nhà phát triển và quản trị web cần chép, chỉnh sửa và sử dụng mã nhúng mới một cách thủ công.

<iframe type="text/html" width="640" height="385"

src="http://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID"

frameborder="0">

</iframe>

Tham số VIDEO_ID cần được thay thế bằng số hiệu của video trên Youtube.

Mã nhúng này mang lại nhiều lợi ích hơn so với mã nhúng hiện có bây giờ. Video sẽ được chiếu với sự hỗ trợ của HTML5, còn trong trường hợp trình duyệt không hỗ trợ HTML5 thì video sẽ được chiếu ở dạng Flash như bình thường.

“Một lợi ích khác là mã nhúng mới sẽ cho phép chèn để có thể làm việc trên các thiết bị di động thường được tích hợp sẵn trình chơi Youtube riêng thay vì Flash hay HTML5”, Toliver nói.

Mã nhúng mới sẽ sớm xuất hiện trên Youtube thay thế cho mã nhúng hiện thời. Đây là tin tốt với những người sử dụng chưa có Flash hiện nay.