chia sẻ:

Tích hợp Booking Engine trong website du lịch

12/04/2014 08:48 | Thiết kế website du lịch

Công nghệ tích hợp Tour CMS với quy trình quản lí tour du lịch vào Booking Engine giúp doanh nghiệp biết chính xác các nhu cầu của khách hàng trên mỗi tour du lịch.

Sự thành công trong việc tích hợp hệ thống TourCMS với hệ thống Booking Engine mà VIETISO đã thực hiện trong thời gian từ giữa tháng 11/2013 đến 1/4/2014 đã đem đến cho các nhà quản trị du lịch khả năng quản lí tốt hơn.

Những tính năng đặc biệt đã được tính hợp như:

1. Hệ thống quản lí dịch vụ trên mỗi user người dùng

2. Trạng thái dịch vụ do chính người đi du lịch quản lí và quyết định các dịch vụ mua của mình

3. Quản lí log giao dịch giữa người đi du lịch với hệ thống

4. Quản lí chương trình tour du lịch theo nghiệp vụ

5. Quản lí rủi ro trong việc thay đổi hệ thống nhân sự đột ngột

6. Hệ thống blog, tương trợ cho sự trải nghiệm đối với người dùng

7. Báo cáo giao dịch trong các thời điểm, xuất file excel danh sách booking cho mỗi dịch vụ tích hợp trên website

8. Quản lí ngày khởi hành, số chỗ đặt, số chỗ còn trống trên toàn hệ thống.

9. Tích hợp module quản lý người dùng

10. Tích hợp cổng thanh toán Onepay, Paypal