• Đăng ký
 • Hỗ trợ 24/7

  024 3829 3838

 • Hotline

  098 353 0001

 • Email liên hệ

  info@vietiso.com

 • Hot Deals

Dịch vụ Email

 • IMAP
 • POP3
 • SMTP
 • WEBMAIL ACCESS
 • RELIABILITY WITH 99,999% UPTIME

Hệ thống Email Cloud Server

Hệ thống Email doanh nghiệp

Gói Email Cá nhân là một trong nhiều giải pháp cho các cá nhân chỉ cần một hộp thư. Các kế hoạch dưới đây phục vụ cho tất cả các nhu cầu cá nhân của bạn. Click vào nút thêm thông tin để tìm hiểu thêm về các tính năng mạnh mẽ kèm theo với mỗi chương trình.

Tất cả các email cá nhân của chúng tôi đều đi kèm với việc dùng thử 10 ngày miễn phí mà không cần khai báo thông tin cá nhân; và vì vậy, bạn không cần sử dụng thẻ tín dụng khi sử dụng thử dịch vụ của chúng tôi.

Hệ thống Email Cá Nhân

Hệ thống Email Cá Nhân là một trong nhiều giải pháp cho các cá nhân chỉ cần một hộp thư. Các kế hoạch dưới đây phục vụ cho tất cả các nhu cầu cá nhân của bạn. Click vào nút thêm thông tin để tìm hiểu thêm về các tính năng mạnh mẽ kèm theo với mỗi chương trình.

Tất cả các email cá nhân của chúng tôi đều đi kèm với việc dùng thử 10 ngày miễn phí mà không cần khai báo thông tin cá nhân; và vì vậy, bạn không cần sử dụng thẻ tín dụng khi sử dụng thử dịch vụ của chúng tôi.

Sẵn sàng để phát triển doanh nghiệp của bạn?

Để được tư vấn chi tiết hơn về dịch vụ, quý khách vui lòng cung cấp thông tin cho chúng tôi theo mẫu sau