• Google tập trung cho Web 3D

    Hai dự án liên quan đến việc phát triển công nghệ web 3D, mục đích tương tự nhau là tăng tốc phần cứng đồ họa 3D cho web từ Mozilla và Google tưởng chừng đi đến bế tắc thì bất ngờ một dấu hiệu tốt đẹp đến từ Google hứa hẹn công nghệ...