• Đăng ký
 • Hỗ trợ 24/7

  024 3829 3838

 • Hotline

  098 353 0001

 • Email liên hệ

  info@vietiso.com

 • Hot Deals
 • Sub Domain - Tên miền phụ

  Tên miền phụ là phần mở rộng của tên miền. Mỗi tên miền phụ (sub domain) tùy theo cách sắp xếp của bạn sẽ tương ứng với một lĩnh vực. Ví dụ tôi có trang chủ là vietiso.com và tôi tạo tenmien.vietiso.com chuyên đăng kí tên miền...
1