• Sub Domain - Tên miền phụ

    Tên miền phụ là phần mở rộng của tên miền. Mỗi tên miền phụ (sub domain) tùy theo cách sắp xếp của bạn sẽ tương ứng với một lĩnh vực. Ví dụ tôi có trang chủ là vietiso.com và tôi tạo tenmien.vietiso.com chuyên đăng kí tên miền hosting. Sau đây là một số điểm mà không phải ai cũng biết về SubDomain: