• User và password của Yahoo bị hacker như nào?

    Mật khẩu quá ngắn, chỉ bao gồm chữ hoặc số hay nguy hiểm hơn là “lấy đại cho có” như 123456, thì khả năng bị hack càng cao. Khi đăng ký hộp thư mới, Yahoo luôn cảnh báo người dùng về mức độ bảo mật của mật khẩu bằng...