• Quy tắc chọn tên miền

    Trước khi bạn tìm cho mình một tên miền phù hợp thì bạn nên biết đôi điều quy định đối với tên miền.Tên miền không được vượt quá 63 ký tự (đã bao gồm phần .com, .net, .org, .info).Tên miền chỉ bao gồm...