chia sẻ:

Chuyển đổi số Doanh nghiệp Du lịch: Khung hướng dẫn và bộ giải pháp

Cập nhật 22.05.2024 | Chuyển đổi số

Chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp du lịch có thể thích ứng, phản ứng nhanh hơn với những thay đổi đột ngột của thị trường thông qua tự động hóa, dữ liệu thời gian thực và các quy trình vận hành linh hoạt, hợp lý. Kết quả là gì? Chuyển đổi số góp phần thúc đẩy tăng trưởng của mỗi doanh nghiệp du lịch nói riêng và toàn Ngành Du lịch nói chung.
Chuyển đổi số Doanh nghiệp Du lịch: Khung hướng dẫn và bộ giải pháp

>> Xem thêm: Bức tranh Chuyển đổi số Ngành Du lịch
                       Bức tranh Chuyển đổi số Doanh nghiệp Du lịch Lữ hành

Mục tiêu của chuyển đổi số doanh nghiệp du lịch là đảm bảo tương lai cho doanh nghiệp. Nghĩa là thay đổi căn bản cách thức hoạt động và mang lại giá trị cho tối thiểu 4 nhóm đối tượng: doanh nghiệp, nhân viên, đối tác, khách hàng. Việc chuyển đổi cũng tác động mạnh mẽ đến con người và các quy trình, đòi hỏi phải có sự thay đổi văn hóa trên toàn tổ chức.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác chuyển đổi số doanh nghiệp du lịch còn vướng nhiều bất cập, khó khăn như: Chưa nhận thức được chuyên sâu, chưa có sự kết nối chặt chẽ giữa các chủ thể liên quan, hạn chế về kiến thức, trình độ, kỹ năng, chưa từng tiệm cận với các giải pháp công nghệ hoặc sử dụng quá nhiều giải pháp công nghệ nhưng rời rạc,… 

Trong bối cảnh đó, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) phối hợp cùng Công ty Cổ phần VietISO xây dựng tài liệu Khung hướng dẫn Chuyển đổi số Doanh nghiệp Du lịch Lữ hành SMEs với mục tiêu giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số một cách hiệu quả. 

Download-Tai-lieu-Khung-chuyen-doi-so-doanh-nghiep-du-lich-lu-hanh

1. Tổng quan Khung hướng dẫn Chuyển đổi số Doanh nghiệp Du lịch Lữ hành

Khung chuyển đổi số Doanh nghiệp Du lịch Lữ hành SME là bộ tài liệu chuyên sâu, là kim chỉ nam, giúp Doanh nghiệp từng bước chuyển đổi số thành công thông qua việc:

 • Hiểu rõ bối cảnh thị trường kinh tế và thực trạng của Ngành Du lịch Việt Nam.
 • Nắm bắt được diễn biến xu hướng của du khách, của Ngành.
 • Hiểu rõ được các cấp độ của Chuyển đổi số, đánh giá được cấp độ của doanh nghiệp.
 • Có được định hướng, giải pháp và các bước cụ thể để triển khai chuyển đổi số hiệu quả, phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp nói riêng và đặc thù của Ngành Du lịch nói chung.
 • Tìm được giải pháp Chuyển đổi số doanh nghiệp du lịch phù hợp với quy mô và nhu cầu của doanh nghiệp.
 • Đánh giá được hoạt động chuyển đổi số của doanh nghiệp dựa trên bộ tiêu chí cụ thể.

 

Đối tượng áp dụng Khung chuyển đổi số này bao gồm tất cả các doanh nghiệp du lịch lữ hành trên cả nước, bao gồm doanh nghiệp lữ hành quốc tế và doanh nghiệp lữ hành nội địa.

Khung hướng dẫn chuyển đổi số Doanh nghiệp Du lịch Lữ hành bao gồm 5 phần cơ bản:

Phần 1: Tổng quan, thực trạng và xu hướng phát triển Ngành Du lịch

Đưa ra cái nhìn cái nhìn tổng thể về thực trạng, mô hình, loại hình doanh nghiệp trong lĩnh vực Du lịch, những xu hướng phát triển của Ngành Du lịch trong thời gian tới.

Phần 2: Khung chuyển đổi số Doanh nghiệp Du lịch Lữ hành

Khung giải pháp cơ bản: Là các giải pháp và dịch vụ chuyển đổi số doanh nghiệp du lịch cơ bản như phần mềm tài chính kế toán, kinh doanh/ marketing, quản trị nhân sự, quản lý điều hành nói chung. Khung được chia làm 3 cấp độ cho 3 quy mô doanh nghiệp: siêu nhỏ, nhỏ, và vừa, để các doanh nghiệp có thể thấy mình cần gì ở từng quy mô.

Khung giải pháp chuyên dụng: Là các giải pháp chuyên ngành dành riêng cho doanh nghiệp du lịch lữ hành. Chẳng hạn phần mềm quản lý và điều hành Tour; phần mềm quản trị doanh nghiệp du lịch lữ hành, phần mềm CRM du lịch,… 

Phần 3: Bộ giải pháp chuyển đổi số Doanh nghiệp Du lịch Lữ hành

Đây chính là những giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp du lịch chất lượng đã từng được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) thẩm định qua các giải thưởng uy tín như Giải thưởng Sao Khuê, Thành phố Thông minh,.... 

Phần 4: Khuyến nghị kỹ năng công nghệ cần đào tạo

Chuyển đổi số thành công hay không thì con người vẫn là yếu tố quyết định. Vì vậy, khung hướng dẫn chuyển đổi số doanh nghiệp du lịch lữ hành cũng đưa ra khuyến nghị những kỹ năng số cần được đào tạo cho các lãnh đạo, cán bộ nhân viên. 

Các nhân sự được phân loại theo yêu cầu hệ thống và theo trình độ để cần đào tạo. Thí dụ: nhân sự không phụ trách công nghệ thì kỹ năng nhận thức, về thao tác; nhân sự cao cấp hơn thì cần biết sắp xếp dữ liệu một cách khoa học, còn nhân sự phụ trách công nghệ thì cần những công nghệ mới, mô hình phân tích dữ liệu, dự báo,...

Phần 5: Bộ tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi số của Doanh nghiệp Du lịch Lữ hành SME

Đây là một số tiêu chí để các Doanh nghiệp Du lịch Lữ hành  SMEs có thể tự đánh giá mức độ chuyển đổi số của mình.

Download-Tai-lieu-Khung-chuyen-doi-so-doanh-nghiep-du-lich-lu-hanh

2. Lộ trình Chuyển đổi số Doanh nghiệp Du lịch Lữ hành

Cấp độ 1: Sẵn sàng - Chuyển đổi số cơ bản

- Mục tiêu: Hoạt động hiệu quả, tối ưu nguồn lực

- Kết quả cần đạt: Quản lý, điều hành và kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ Lữ hành sử dụng nền tảng giải pháp Số

- Giải pháp chuyên dụng:
+ Hệ thống quản lý Sản phẩm
Hệ thống quản lý Nhà cung cấp
Nền tảng Website du lịch
Phần mềm quản lý Kinh doanh dịch vụ Lữ hành

Tai-lieu-Khung-chuyen-doi-so-doanh-nghiep-du-lich-lu-hanh

Cấp độ 2: Tăng trưởng - Chuyển đổi số nâng cao

- Mục tiêu: Hoạt động tối ưu, nâng cao hiệu suất

- Kết quả cần đạt: 
+ Mở rộng hệ thống kênh bán dịch vụ giúp có thêm khách hàng mới và tăng doanh thu.
+ Sử dụng phần mềm quản trị tự động để tiết kiệm thời gian, giảm chi phí bán hàng & điều hành

- Giải pháp chuyên dụng:
+ OTAs
+ Livechat/ Chatbot
+ Phần mềm quản lý Điều hành & Kinh doanh dịch vụ Lữ hành
+ Ứng dụng kinh doanh trên thiết bị  di động (Mobile App)
+ Quản lý hệ thống Tour mở bán
+ Quản lý hệ thống Báo giá
+ Quản trị bán hàng (Booking, Sales feed, Calendar, Experient dashboard, Product list...)

Cấp độ 3: Đột phá - Chuyển đổi số toàn diện

- Mục tiêu: Kết nối hệ sinh thái, sáng tạo mô hình kinh doanh mới

- Kết quả cần đạt:
+ Tự động hóa quy trình vận hành doanh nghiệp
+ Sử dụng dữ liệu để phân tích dự báo xu hướng kinh doanh, phát hiện thị trường mới, phát triển sản phẩm và dịch vụ mới

- Giải pháp chuyên dụng:
+ Marketing Automation
+ Tiếp thị liên kết (Affiliate)
+ Hệ thống bán tour du lịch trực tuyến đa kênh (Channel Manager)
+ Phần mềm quản lý hệ thống đại lý & CTV
+ Phần mềm Quản trị quan hệ khách hàng (TaCRM)
+ Ứng dụng đánh giá & xếp hạng chất lượng dịch vụ (Rating & Review)
+ Kết nối API Dịch vụ Nhà cung cấp
+ Kết nối ODS, GDS.

3. Giải pháp Chuyển đổi số Doanh nghiệp Du lịch Lữ hành

Giải pháp chuyên dụng cấp độ 1

Tai-lieu-Khung-chuyen-doi-so-doanh-nghiep-du-lich-lu-hanh

GIẢI PHÁP 1: Quản lý Sản phẩm dịch vụ du lịch Lữ hành

- Mô tả: Sử dụng công cụ / phần mềm quản lý các hạng mục sản phẩm, dịch vụ, giá (tour, voucher, dịch vụ khác…)

- Lợi ích: 
+ Tiết kiệm thời gian xây dựng chương trình Tour & Chiết tính giá Tour
+ Quản lý tập trung dữ liệu Sản phẩm trên 1 nền tảng duy nhất
+ Dữ liệu minh bạch, dễ dàng phân loại và tìm kiếm
+ Bảo mật dữ liệu, tránh rò rỉ, thất thoát

- Quy mô doanh nghiệp phù hợp: Doanh nghiệp du lịch siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

GIẢI PHÁP 2: Quản lý Nhà cung cấp dịch vụ Lữ hành

- Mô tả: Quản lý dữ liệu Nhà cung cấp dịch vụ Du lịch

- Lợi ích: 
+ Quản lý hệ thống 13 loại hình Nhà cung cấp với nghiệp vụ chuyên biệt
+ Quản lý thông tin Nhà cung cấp, các dịch vụ, giá, hợp đồng, liên hệ
+ Lịch sử đặt dịch vụ Nhà cung cấp
+ Giúp bộ phận Sản phẩm - Kinh doanh - Điều hành - Kế toán dễ dàng tận dụng dữ liệu phái sinh
+ Quản lý đánh giá chất lượng dịch vụ Nhà cung cấp

- Quy mô doanh nghiệp phù hợp: Doanh nghiệp du lịch siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

GIẢI PHÁP 3: Nền tảng kinh doanh Du lịch trực tuyến (Website du lịch)

- Mô tả: Kinh doanh dịch vụ du lịch trực tuyến, giúp người dùng đặt mua chuyển đi dễ dàng theo nhu cầu.

- Lợi ích:
+ Quảng bá hình ảnh & thương hiệu doanh nghiệp. Tạo dựng niềm tin với khách hàng
+ Khách hàng dễ dàng tìm kiếm, tương tác, lựa chọn sản phẩm, dịch vụ và booking mọi lúc, mọi nơi
+ Gia tăng tính chuyên nghiệp, gia tăng lượng khách hàng và doanh số cho doanh nghiệp từ kênh Online
+ Giảm thiểu chi phí bán hàng tại chỗ
+ Hỗ trợ thanh toán từ xa, thanh toán không tiếp xúc
+ An toàn giao dịch
+ Tiền chuyển thẳng vào tài khoản doanh nghiệp, tránh thất thoát, sao kê rõ ràng và lưu trữ toàn bộ lịch sử giao dịch để truy xuất.

- Quy mô doanh nghiệp phù hợp: Doanh nghiệp du lịch siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

GIẢI PHÁP 4: Phần mềm quản lý Kinh doanh dịch vụ Lữ hành

- Mô tả: Công cụ hỗ trợ quản lý hệ thống Booking, tình trạng bán dịch vụ theo giời gian thực

- Lợi ích:
+ Ghi nhận booking, thông tin chi tiết của booking
+ Thống kê danh sách booking
+ Theo dõi doanh thu, doanh số và kiểm soát tình trạng của booking

- Quy mô doanh nghiệp phù hợp: Doanh nghiệp du lịch siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

Giải pháp chuyên dụng cấp độ 2

Tai-lieu-Khung-chuyen-doi-so-doanh-nghiep-du-lich-lu-hanh

GIẢI PHÁP 1: OTAs

- Mô tả: OTA (Online Travel Agent) là đại lý du lịch trực tuyến, bán các sản phẩm dịch vụ du lịch như: phòng khách sạn, tour du lịch, vé máy bay… cho các đơn vị cung cấp dịch vụ. Các giao dịch mua bán, thanh toán đều được thực hiện thông qua hình thức online.

- Lợi ích:
+ Gia tăng khách hàng tiềm năng có sẵn từ OTA
+ Gia tăng lợi nhuận từ việc bán dịch vụ du lịch trực tuyến
+ Giảm chi phí bán hàng, tăng doanh số bán hàng cho doanh nghiệp
+ Khách hàng dễ dàng tiếp cận, tương tác, lựa chọn và booking trực tiếp trên OTA
+ Khách hàng dễ dàng đặt dịch vụ, thanh toán online
+ Tiếp nhận và xử lý booking mọi lúc, mọi nơi
+ Quảng bá hình ảnh & thương hiệu doanh nghiệp

- Quy mô doanh nghiệp phù hợp: Doanh nghiệp du lịch nhỏ và vừa.

>> Xem thêm: OTA là gì? Vai trò của OTA trong kinh doanh du lịch

GIẢI PHÁP 2: Live chat/ Chatbot

- Mô tả: Sử dụng AI để thực hiện các hoạt động hỗ trợ khách hàng như giải đáp thắc mắc, hướng dẫn mua, tư vấn sản phẩm, dịch vụ, điểm đến...

- Lợi ích:
+ Gia tăng hiệu suất tương tác & CSKH, giảm thiểu chi phí vận hành
+ Phục vụ được KH 24/7, mang lại trải nghiệm khách hàng liền mạch
+ Tự động xử lý những vấn đề phát sinh hay yêu cầu lặp lại của khách hàng

- Quy mô doanh nghiệp phù hợp: Doanh nghiệp du lịch nhỏ và vừa.

GIẢI PHÁP 3: Phần mềm quản lý Điều hành & Kinh doanh dịch vụ Lữ hành

- Mô tả: Phần mềm cung cấp tính năng quản lý dữ liệu nhà cung cấp dịch vụ, Sản phẩm du lịch, tình trạng kinh doanh và điều hành tour; theo dõi công nợ khách hàng, đối tác; quyết toán tour… Phân tích số liệu chuyên sâu về hành vi du khách trong Doanh nghiệp và Điểm đến,… giúp doanh nghiệp đưa ra chiến lược cải thiện chất lượng dịch vụ cung cấp

- Lợi ích:
+ Tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành thông qua việc tối ưu hóa quy trình điều hành
+ Đặt dịch vụ nhà cung cấp tự động.
+ Kiểm soát tình trạng, chất lượng dịch vụ điều hành, chính xác
+ Cá nhân hóa trải nghiệm, nội dung tiếp cận với khách hàng có thể giúp tăng hiệu quả Marketing, tiết kiệm ngân sách
+ Định vị nhóm khách hàng tiềm năng
+ Giữ chân khách hàng cũ, gia tăng vòng đời khách hàng
+ Tối ưu chiến dịch Marketing
+ Tối ưu hệ thống Sản phẩm, dịch vụ cung cấp

- Quy mô doanh nghiệp phù hợp: Doanh nghiệp du lịch nhỏ và vừa.

GIẢI PHÁP 4: Ứng dụng kinh doanh dịch vụ Du lịch trên Mobile App

- Mô tả: Nhân viên kinh doanh chủ động tạo báo giá, booking tour và quản lý bán hàng mọi lúc, mọi nơi.

- Lợi ích:
+ Triển khai nghiệp vụ kinh doanh Tour dễ dàng ở bất cứ đâu và vào bất cứ thời gian nào
+ Tối ưu hóa quy trình bán dịch vụ bằng việc Automation các công việc thủ công: tạo & quản lý báo giá, tạo & quản lý booking…
+ Hạn chế sai sót hay việc phải tính giá

- Quy mô doanh nghiệp phù hợp: Doanh nghiệp du lịch nhỏ và vừa.

Download-Tai-lieu-Khung-chuyen-doi-so-doanh-nghiep-du-lich-lu-hanh

GIẢI PHÁP 5: Quản lý hệ thống Tour mở bán

- Mô tả: Quản lý hệ thống các Tour mở bán theo kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

- Lợi ích:
+ Tối ưu kế hoạch mở bán Tour
+ Dễ dàng quản lý và kiểm soát tình trạng của Tour mở bán: ngày mở bán, số chỗ mở bán, số chỗ đã bán, số chỗ đang chờ...
+ Điều chỉnh chiến lược sản phẩm và thời gian mở bán dựa trên dữ liệu kinh doanh

- Quy mô doanh nghiệp phù hợp: Doanh nghiệp du lịch nhỏ và vừa.

GIẢI PHÁP 6: Quản lý hệ thống báo giá

- Mô tả: Thực hiện xây dựng báo giá phù hợp với từng đối tượng và yêu cầu của khách hàng. Dựa trên phân tích dữ liệu để đánh giá tiềm năng, thúc đẩy bán dịch vụ.

- Lợi ích:
+ Tiết kiệm thời gian tạo Báo giá dựa trên sản phẩm, dịch vụ có sẵn hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Thúc đẩy quá trình chốt booking với khách hàng
+ Tạo dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp cho doanh nghiệp với form báo giá chuyên nghiệp
+ Giúp doanh nghiệp đánh giá tiềm năng của Khách hàng & Tour sản phẩm

- Quy mô doanh nghiệp phù hợp: Doanh nghiệp du lịch siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

GIẢI PHÁP 7: Hệ thống Quản trị bán hàng (Booking, Sales feed, Calendar, Experient dashboard, Product list...)

- Mô tả: Quản lý danh sách Booking, trạng thái Booking. Giúp quản lý hệ thống Sales feet, booking, product list, calendar, Experient dashboard...

- Lợi ích:
+ Tiết kiệm thời gian tạo Booking theo yêu cầu của khách hàng
+ Quản lý tình trạng Booking, chi phí ước tính, danh sách đoàn, lịch sử giao dịch của Booking
+ Quản lý doanh thu, tạm ứng Booking
+ Quản lý tình trạng bán hàng của doanh nghiệp theo lịch
+ Cập nhật dữ liệu khách hàng từ các nguồn bán hàng theo thời gian đặt trước

- Quy mô doanh nghiệp phù hợp: Doanh nghiệp du lịch nhỏ và vừa.

Giải pháp chuyên dụng cấp độ 3

Tai-lieu-Khung-chuyen-doi-so-doanh-nghiep-du-lich-lu-hanh

GIẢI PHÁP 1: Marketing Automation

- Mô tả: Xây dựng chiến dịch Marketing phù hợp với từng nhóm khách hàng giúp tăng tỉ lệ chuyển đổi với những khách hàng cũ.

- Lợi ích:
+ Giúp gửi các chiến dịch Marketing tự động tới từng nhóm khách hàng phù hợp để tiếp thị, Up Sale, CSKH
+ Gia tăng hiệu quả chăm sóc khách hàng
+ Gia tăng tỷ lệ chuyển đổi khi khách hàng: booking thành công, Nhận hàng thành công hay gửi tin chúc mừng sinh nhật và gửi thông điệp chúc mừng lễ tết

- Quy mô doanh nghiệp phù hợp: Doanh nghiệp du lịch nhỏ và vừa.

GIẢI PHÁP 2: Tiếp thị liên kết (Affiliate)

- Mô tả: Hình thức tiếp thị bán các sản phẩm du lịch trực tuyến thông qua hình thức CTV. Việc ghi nhận hoa hồng được theo dõi thông qua các liên kết được cấp riêng cho từng nhà tiếp thị liên kết.

- Lợi ích:
+ Giảm chi phí bán hàng, tăng doanh số bán hàng cho doanh nghiệp
+ Khách hàng dễ dàng tiếp cận, tương tác, lựa chọn và booking trực tiếp với doanh nghiệp
+ Khách hàng dễ dàng đặt dịch vụ, thanh toán online
+ Tiếp nhận và xử lý booking mọi lúc, mọi nơi
+ Tăng lượng khách hàng từ kênh online
+ Quảng bá hình ảnh & thương hiệu doanh nghiệp. 

- Quy mô doanh nghiệp phù hợp: Doanh nghiệp du lịch nhỏ và vừa.

GIẢI PHÁP 3: Hệ thống bán tour du lịch trực tuyến đa kênh (Channel Manager)

- Mô tả: Phân phối dịch vụ trên nhiều kênh bán. Xử lý, đồng bộ tập trung booking, khách hàng, từ các kênh khác nhau trên cùng 1 phần mềm, giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhân lực, thời gian.

- Lợi ích:
+ Giảm chi phí bán hàng, tăng doanh số bán hàng cho doanh nghiệp
+ Khách hàng dễ dàng tiếp cận, tương tác, lựa chọn và booking trực tiếp trên các nền tảng khác nhau
+ Khách hàng dễ dàng đặt dịch vụ, thanh toán online
+ Tiếp nhận và xử lý booking mọi lúc, mọi nơi
+ Tăng lượng khách hàng từ nhiều kênh
+ Quảng bá hình ảnh & thương hiệu doanh nghiệp
+ Giảm chi phí vận hành cho doanh nghiệp khi bán dịch vụ và xử lý booking ở nhiều kênh thông qua việc tập hợp booking, khách hàng, doanh thu từ các kênh khác nhau tại 1 nơi duy nhất và và xử lý booking ngay tại đó  (Channel Manager)

- Quy mô doanh nghiệp phù hợp: Doanh nghiệp du lịch vừa.

GIẢI PHÁP 4: Phần mềm quản lý hệ thống Đại lý & Cộng tác viên (CTV)

- Mô tả: Phân phối dịch vụ trên kênh bán cho nhiều đại lý & CTV. Xử lý, đồng bộ tập trung booking, khách hàng, từ các đại lý & CTV trên cùng 1 nền tảng, giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhân lực, thời gian.

- Lợi ích:
+ Giảm chi phí bán hàng, tăng doanh số bán hàng cho doanh nghiệp
+ Tăng lượng khách hàng tiềm năng từ kênh đại lý & CTV
+ Quảng bá hình ảnh & thương hiệu doanh nghiệp
+ Quản lý dữ liệu tập trung giúp đánh giá hiệu quả kinh doanh hệ thống đại lý & CTV

- Quy mô doanh nghiệp phù hợp: Doanh nghiệp du lịch vừa.

Download-Tai-lieu-Khung-chuyen-doi-so-doanh-nghiep-du-lich-lu-hanh

GIẢI PHÁP 5: Phần mềm Quản trị khách hàng (TaCRM) - Phần mềm CRM du lịch

- Mô tả: Ứng dụng Chăm sóc khách hàng giúp doanh nghiệp tương tác và quản trị các trải nghiệm của khách hàng tại thời điểm hiện tại hoặc sẽ hình thành trong tương lai. Khai thác vòng đời khách hàng hiệu quả.

- Lợi ích:
+ Xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng bằng hệ thống tự động hỗ trợ TRƯỚC - TRONG - SAU khi sử dụng dịch vụ của Doanh nghiệp: Chúc mừng sinh nhật, những dịp đặc biệt của khách hàng
+ Gia tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng
+ Khai thác vòng đời khách hàng hiệu quả
+ Giúp nắm rõ chân dung khách hàng mục tiêu và đảm bảo quy trình từ bán hàng đến hỗ trợ được vận hành hiệu quả
+ Tiếp thị tự động hóa: các công cụ CRM chuyên biệt tự động hóa các hoạt động tiếp thị lặp đi lặp lại, chẳng hạn như email hoặc phương tiện truyền thông xã hội được nhắm mục tiêu, trên kênh bán hàng để biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng
+ Tự động hóa lực lượng bán hàng: theo dõi được quản lý các tương tác bán hàng/ khách hàng để duy trì tính nhất quán và ngăn ngừa trùng lặp
+ Tự động hóa trung tâm liên lạc: các công cụ tối ưu hóa quy trình, từ cổng thông tin tự trợ giúp đến phần mềm máy tính để bàn tự động hóa việc truy xuất dữ liệu tác nhân và các tác vụ lặp đi lặp lại.

- Quy mô doanh nghiệp phù hợp: Doanh nghiệp du lịch nhỏ và vừa.

GIẢI PHÁP 6: Ứng dụng đánh giá & xếp hạng chất lượng dịch vụ Du lịch (Rating & Review)

- Mô tả: Khách hàng có thể phản ánh, đánh giá và xếp hạng chất lượng dịch vụ Du lịch trong và sau khi đi Tour trên môi trường Online.

- Lợi ích:
+ Tiếp nhận đánh giá của khách hàng về dịch vụ mà Doanh nghiệp cung cấp
+ Là cơ sở để đánh giá chất lượng dịch của các Nhà cung cấp
+ Dễ dàng đưa ra chiến lược cải thiện chất lượng Tour.

- Quy mô doanh nghiệp phù hợp: Doanh nghiệp du lịch vừa.

GIẢI PHÁP 7: Kết nối API Dịch vụ Nhà cung cấp

- Mô tả: Sử dụng phương thức kết nối dữ liệu từ các hệ thống Nhà cung cấp dịch vụ Du lịch với phần mềm chuyên dụng thông qua API. (Vé máy bay, Phòng khách sạn, Vé thắng cảnh, Xe ô tô…)

- Lợi ích:
+ Tiết kiệm thời gian tạo Booking theo yêu cầu của khách hàng trên phần mềm chuyên dụng
+ Quản lý tình trạng Booking, giá Nhà cung cấp (Nett cost), lịch sử giao dịch với Nhà cung cấp
+ Quản lý tạm ứng, công nợ Nhà cung cấp với tình trạng thực
+ Tiếp cận tình trạng sản phẩm, dịch vụ nhà cung cấp theo thời gian thực (khuyến mãi, giá thay đổi cập nhật theo mùa, lễ tết…)

- Quy mô doanh nghiệp phù hợp: Doanh nghiệp du lịch vừa.

GIẢI PHÁP 8: ODS và GDS

- Mô tả: GDS là một mạng lưới cho phép các đại lý du lịch và khách hàng của họ truy cập vào dữ liệu du lịch và so sánh các lựa chọn đặt chỗ cũng như đặt chuyến du lịch. 

- Lợi ích:
+ Đại lý du lịch có thể truy cập vào dữ liệu du lịch và so sánh các lựa chọn đặt chỗ cũng như đặt chuyến du lịch vào thời gian thực, giá cả và ưu đãi vé máy bay, phòng khách sạn, xe cho thuê, du lịch trên biển, đặt chỗ phà, tàu hỏa và các dịch vụ khác. (Ba hệ thống GDS quan trọng nhất là Amadeus, Sabre và Galileo)
+ Giảm chi phí bán hàng cho doanh nghiệp
+ Khách hàng dễ dàng tiếp cận, tương tác, lựa chọn và booking trực tiếp trên các nền tảng khác nhau.

- Quy mô doanh nghiệp phù hợp: Doanh nghiệp du lịch vừa.

4. Phần mềm du lịch TravelMaster - Giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp du lịch toàn diện

TravelMaster là phần mềm quản trị và điều hành doanh nghiệp du lịch lữ hành online, giúp tối ưu mọi quy trình một cách nhanh chóng, chính xác và tự động. Với nhiều lợi ích vượt trội, TravelMaster là giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam. 

Tong-quan-phan-mem-du-lich-TravelMaster

Đáp ứng theo tiêu chuẩn của Khung Chuyển đổi số Doanh nghiệp Du lịch Lữ hành, hệ thống chức năng trên Phần mềm TravelMaster được thiết kế chuyên sâu theo nghiệp vụ lữ hành và tối ưu cho từng tác vụ cụ thể. Tất cả các hoạt động quản trị dữ liệu nhà cung cấp, xây dựng sản phẩm, tiếp thị, kinh doanh cho tới điều hành, kế toán và quản lý trên phần mềm đều tập trung giải quyết 3 bài toán cốt lõi là quản trị dữ liệu, thúc đẩy kinh doanh, tăng cường kết nối. TravelMaster giúp doanh nghiệp du lịch: 

 • Tổ chức và quản lý hệ thống dữ liệu Nhà cung cấp: quản lý liên hệ, danh sách dịch vụ, bảng giá, lịch sử Booking, hợp đồng, quản lý trả trước,...
 • Xây dựng và thiết kế chương trình Tour du lịch chuyên nghiệp, chiết tính giá Tour tự động, quản lý danh sách dịch vụ lẻ, thống kê sản phẩm bán chạy,...
 • Xây dựng báo giá Tour chỉ trong nháy mắt với Tour Module, dễ dàng điều chỉnh lịch trình Tour, giá dịch vụ của Tour.
 • Quản lý Markup Rate theo chiến lược giá và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, xoá bỏ rủi ro bán giá thấp hơn giá mua vào.
 • Mở bán Tour S.I.C, Tour Outbound và quản lý số chỗ thông minh.
 • Tạo Booking nhanh chóng với lịch trình tour, bảng giá dịch vụ chi tiết và chuẩn xác.
 • Quản lý hệ thống Booking, dịch vụ lẻ của Booking, upsell linh hoạt.
 • Thêm phiếu thu, phiếu chi, quản lý chi phí ước tính của Booking.
 • Xuất file chương trình Tour, bảng giá Tour với template chuyên nghiệp.
 • Điều hànhTour, đặt dịch vụ với Nhà cung cấp tự động, quản lý tình trạng đặt dịch vụ dễ dàng.
 • Điều hành xe, xếp xe, điều hành Hướng dẫn viên (HDV), xếp HDV, xuất phiếu điều động HDV, duyệt tạm ứng HDV và Lái xe thuận tiện.
 • Quản lý danh sách đoàn, quản lý hệ thống đánh giá chất lượng dịch vụ của khách đi tour.
 • Lập dự toán Tour tự động, dễ dàng theo dõi tổng thu, tổng chi, thực tính lãi và thuế,...
 • Quyết toán Tour; Quản lý hệ thống doanh thu, chi phí, lợi nhuận.
 • Quản lý hệ thống công nợ khách hàng và công nợ nhà cung cấp (nợ phải thu, nợ phải trả theo hạn nợ).
 • Theo dõi các dịch vụ bán chạy, nhà cung cấp được đánh giá tốt nhất, khách hàng mang lại doanh thu cao nhất,...
 • Theo dõi dòng tiền và tình hình tài chính của doanh nghiệp nhanh chóng, chuẩn xác theo thời gian thực.
 • Quản lý hệ thống Khách hàng, Đại lý theo từng nguồn, từng phân loại ưu tiên và xếp hạng.
 • Quản lý thông tin liên hệ chi tiết của từng Khách hàng; Quản lý hệ thống báo giá, Booking; Thiết lập hệ thống follow-ups chăm sóc khách hàng; Thiết lập chiến dịch email marketing tự động,... giúp gia tăng vòng đời khách hàng.
 • …cùng rất nhiều tính năng hữu ích khác.

Phần mềm TravelMaster chính là giải pháp tuyệt vời dành cho các doanh nghiệp du lịch muốn nâng cấp hoạt động quản trị, kinh doanh truyền thống tiến tới tự động hóa, cung cấp một quy trình vận hành tinh gọn, thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số.

Doanh nghiệp du lịch của bạn đã sẵn sàng để Chuyển đổi số? Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn giải pháp chi tiết!

 

Dang-ky-dung-thu-TravelMaster