Đăng ký dùng thử

Yêu cầu tư vấn và demo dùng thử với nhóm phát triển kinh doanh của chúng tôi ngay hôm nay.

Xin chào, hãy đăng ký để được tư vấn từ các chuyên gia !

Loại gói

TravelMaster | Dùng Thử 7 Ngày Miễn Phí
Phiên bản 8.0, Quản trị bán hàng tối ưu.

- 01 user, Giám đốc
- Phiên bản DX, tích hợp taCRM quản trị trải nghiệm khách hàng
- Không giới hạn hỗ trợ thông qua hệ thống Online: Zalo, Call, Ticket
- Cập nhật các phiên bản mới nhất.
- Đính kèm thông tin TravelMaster hiển thị cho khách hàng,
- Giới hạn một số chức năng cao cấp.
- Phù hợp: inbound, Outbound, Nội địa
- Khác ... ..

Nhập thông tin của bạn

Họ *

Tên *

Email *

Số điện thoại *

Mật khẩu *

Nhập lại mật khẩu *

Chức vụ *

Tên doanh nghiệp *

Loại hình kinh doanh *

done
done
done

Quy mô *

Lời nhắn