Tài liệu

Tổng hợp danh sách tài liệu quản trị doanh nghiệp, tiếp thị và kinh doanh du lịch hoàn toàn miễn phí.

Tài liệu

Tổng hợp 75+ nhóm Facebook hàng đầu về Điều hành du lịch và Kinh doanh du lịch

Tham gia các nhóm Facebook về điều hành và kinh doanh du lịch là một trong những cách hiệu quả để mở rộng mạng lưới đối tác và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh. Dưới đây là tổng hợp 75+ nhóm Facebook (Group Facebook) về điều hành và kinh doanh du lịch hàng đầu năm 2024!

Tài liệu

Tổng hợp Biểu mẫu được dùng nhiều nhất trong Doanh nghiệp Du lịch Lữ hành

Excel từ lâu đã trở thành công cụ đắc lực của nhiều Doanh nghiệp Lữ hành trong hoạt động kinh doanh và vận hành. Với đặc thù là Ngành dịch vụ có quy trình phức tạp và mang tính “flexible” do đó, số lượng File cần sử dụng cho Sales, Điều hành và Kế toán là khá nhiều.

Dưới đây là Tổng hợp biểu mẫu được sử dụng nhiều nhất trong Doanh nghiệp Du lịch - Lữ hành!