Tài liệu

Tổng hợp danh sách tài liệu quản trị doanh nghiệp, tiếp thị và kinh doanh du lịch hoàn toàn miễn phí

Tài liệu

[FREE] 11 Mẫu File Excel trong quản lý Doanh nghiệp Du lịch

Excel từ lâu đã trở thành công cụ đắc lực của nhiều Doanh nghiệp Lữ hành trong hoạt động kinh doanh và vận hành. Với đặc thù là Ngành dịch vụ có quy trình phức tạp và mang tính “flexible” do đó, số lượng File cần sử dụng cho Sales, Điều hành và Kế toán là khá nhiều.

Dưới đây là 11 Mẫu File Excel được sử dụng nhiều nhất trong một Doanh nghiệp Du lịch - Lữ hành!