Blog / Chuyển đổi số
Chuyển đổi số - Doanh nghiệp Du lịch cần bắt đầu từ đâu?

Chuyển đổi số - Doanh nghiệp Du lịch cần bắt đầu từ đâu?

Xu hướng chuyển đổi số đã hình thành từ lâu không chỉ đối với lĩnh vực công nghiệp, sản xuất, ngân hàng mà còn đối với nhóm ngành dịch vụ đặc thù như Du lịch, nhưng trong bối cảnh...
Chuyển đổi số là gì? Sự khác biệt giữa Số hóa và Chuyển đổi số

Chuyển đổi số là gì? Sự khác biệt giữa Số hóa và Chuyển đổi số

Sau khủng hoảng Covid-19, các doanh nghiệp du lịch đã bắt đầu nhận thức được rằng bộ máy vận hành và phương pháp kinh doanh dịch vụ đang dần già nua, khiến cho những giải pháp tối ưu quy trình...
10 Lý do khiến Doanh nghiệp Du lịch Chuyển đổi số thất bại

10 Lý do khiến Doanh nghiệp Du lịch Chuyển đổi số thất bại

Theo McKinsey và Forbes, có đến 70-84% dự án chuyển đổi số không đạt được mục tiêu đặt ra ban đầu. Cơ quan thông tấn hàng đầu của Anh BBC cũng mất trắng 100 triệu euro vì chuyển đổi số....
Bức tranh Chuyển đổi số Ngành Du lịch

Bức tranh Chuyển đổi số Ngành Du lịch

Trong kỷ nguyên 4.0, quyền lực đổi ngôi từ doanh nghiệp du lịch sang khách hàng. Từ đó nhiều thách thức và cơ hội cũng được tạo ra cho ngành du lịch trên toàn thế giới và các doanh nghiệp du...

Đăng ký nhận bản tin