chia sẻ:

TravelMaster cập nhật phiên bản 1.4.8

11.04.2016 | Quản trị

Bộ phận phát triển TravelMaster của VietISO vui mừng thông báo phát hành phiên bản TravelMaster 1.4.8. Bản cập nhật này chứa các bản vá lỗi và cập nhật cho dòng phiên bản V1.x.x của TravelMaster.

TravelMaster cập nhật phiên bản 1.4.8

Các điểm đang chú ý trong phiên bản V1.4.8

 • Fix lỗi hiển thị Text “Phụ phí đính kèm” thành “Phụ phí lái xe”.
 • Fix lỗi không giữ được dịch vụ đã chọn trong chiết tính.
 • Fix lỗi không cho phép tick nhiều dịch vụ trong chiết tính.
 • Fix lỗi TourPax.
 • Fix tìm kiếm Booking trong Tour thực hiện.
 • Fix tìm kiếm toàn bộ hệ thống TravelMaster.
 • Bổ sung tính năng tìm kiếm và lọc hợp đồng theo “Loại hợp đồng”, “Ngày hết hạn”, “Nhà cung cấp//Khách hàng”.
 • Thêm ô tìm kiếm ở một số phân hệ.
 • Thêm mới phiếu chi/thu.
 • Fix lỗi Tìm kiếm & Lọc Order.
 • Fix lỗi không thêm được Tour mẫu.
 • Fix lỗi Nhân bản tour sản phẩm , tour mẫu.
 • Fix lỗi Sinh tour sản phẩm.
 • Fix lỗi thông tin khách hàng.
 • Loại bỏ trạng thái Tình trạng đặt/ Thanh toán trên form giao việc.
 • Chuyển trạng thái thực hiện của giao việc trong Nhà cung cấp.
 • Gửi mail và thông tin xác nhận khi giao việc.
 • Xử lý bắt đầu công việc từ tour thực hiện.
 • Fix lỗi sửa công việc không lưu lại được “Loại công việc” trong Tour thực hiện.
 • Fix cập nhật tình trạng đặt và tình trạng thanh toán khi giao việc.
 • Fix lỗi khi giao việc không lấy được tiêu đề giao việc.
 • Fix lỗi không xuất hiện công việc trong nhà cung cấp.
 • Thêm tiêu chí trong mẫu mail: thông tin tên của khách hàng trong booking mẫu.
 • Khi thêm mới nhà cung cấp , cho chọn loại phòng khi nhập tên loại phòng.
 • Thêm Default version & English version cho mẫu email.
 • Đổi tên trong tab điều hành tour thực hiện.
 • Fix nhỏ form giao việc.
 • Fix lỗi Tour sản phẩm không lưu được điểm đến.
 • Fix một số lỗi text.

Chúng tôi sẽ liên tục update hệ thống TravelMaster với mục tiêu hỗ trợ người sử dụng tốt nhất trong nghiệp vụ quản lý tour du lịch. Tham khảo hướng dẫn sử dụng TravelMaster tại đây.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào chưa được giải đáp, vui lòng mở một ticket hỗ trợ tại đây.

Cập nhật bởi P.D - TravelMaster Tech Dev vào Thứ Hai 11 tháng tư, 2016