chia sẻ:

Thêm chức năng Other AddOn cho phần mềm TravelMaster

15.04.2015 | Quản trị

Thật hạnh phúc khi công việc luôn suôn sẻ, điều này góp phần không nhỏ cho kế hoạch hoàn tất cập nhật chức năng Other AddOn cho hệ thống phần mềm Travel Master

Thêm chức năng Other AddOn cho phần mềm TravelMaster

Đây là nhu cầu tất yếu của phần lớn các doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm Travel Master, vì thế VietISO quyết định đưa thêm chức năng Other AddOn để dễ dàng hơn trong việc vận hành và tạo booking một cách nhanh chóng.

Ngoài ra, chúng ta không phải thêm các dịch vụ trước đó có rồi trong hệ thống.

Cách thao tác:

Tạo 01 booking mới, hoặc Request mới > Lựa chọn Addon > Other AddOn  nếu bạn không tìm thấy dịch vụ trước đó add cho Tour bạn đang lựa chọn

Tham khảo thêm tại đây