chia sẻ:

Tại sao các đại lý du lịch xứng đáng nhận được tiền hoa hồng khi giúp bạn bán các tour và dịch vụ du lịch?

26.09.2016 | Sale & Marketing

<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">Những booking trực tiếp l&agrave; điều m&agrave; mọi doanh nghiệp đều mong muốn, v&igrave; những booking n&agrave;y chứng minh được rằng chiến dịch marketing online của bạn đang hoạt động v&agrave; n&oacute; cũng cho ph&eacute;p bạn gia tăng lợi nhuận tr&ecirc;n mỗi kh&aacute;ch h&agrave;ng. Tuy nhi&ecirc;n, những đại l&yacute; <a title="Thiết kế website du lịch" href="http://www.vietiso.com/thiet-ke-website-du-lich.html">du lịch</a> l&agrave; một phần cần thiết trong qu&aacute; tr&igrave;nh ph&acirc;n phối c&aacute;c tour v&agrave; dịch vụ du lịch của bạn tới những kh&aacute;ch h&agrave;ng tiềm năng. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">Những đại l&yacute; du lịch l&agrave;m việc cho bạn v&agrave; gi&uacute;p bạn b&aacute;n c&aacute;c sản phẩm, đồng thời gia tăng số lượng booking v&agrave; l&agrave;m đa dạng h&oacute;a doanh nghiệp của bạn. Bạn phải trả một khoản ph&iacute; cho những đại l&yacute; du lịch n&agrave;y nhưng họ xứng đ&aacute;ng nhận được khoản hoa hồng m&agrave; họ kiếm được. Dưới đ&acirc;y l&agrave; l&yacute; do tại sao:</span></p>
Tại sao các đại lý du lịch xứng đáng nhận được tiền hoa hồng khi giúp bạn bán các tour và dịch vụ du lịch?

Những đại lý du lịch giúp bạn tiến kiệm thời gian và chi phí trong quá trình thực hiện marketing

Tất cả những người bán những sản phẩm của bạn sẽ giúp quảng bá doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn là một nhà quản lý và điều hành doanh nghiệp du lịch, bạn sẽ phải tìm kiếm một số lượng lớn các đại lý du lịch, những người quan tâm đến các tour và dịch vụ của bạn và giúp bạn giới thiệu những sản phẩm và dịch vụ này tới khách hàng. Điều này giúp bạn tối thiểu thời gian bạn cần sử dụng để giới thiệu và quảng bá sản phẩm tới những khách hàng mà bạn khó có thể đạt tới, đồng thời nó cho phép bạn tập trung nhiều hơn vào những dịch vụ mà bạn cung cấp. 

Thời gian và tiền bạc mà bạn tiết kiệm được trong quá trình thực hiện marketing thật sự xứng đáng với khoản hoa hồng mà bạn sẽ chi trả cho những đại lý du lịch, họ là những người giúp bạn gia tăng số lượng booking. 

Những đại lý du lịch giúp hạn chế rủi ro và gia tăng kiểm soát đối với chỉ số ROI

ROI chính là từ viết tắt tiếng Anh của Return on Investment, có nghĩa là tỷ lệ lợi nhuận thu được so với chi phí đầu tư. Thông qua việc cho phép các đại lý du lịch bán các sản phẩm của bạn, bạn sẽ có thể tối thiểu những rủi ro có thể xảy ra khi bạn đầu tư. Bên cạnh đó, bạn sẽ thiết lập được một tỷ lệ hoa hồng của riêng công ty bạn, và bạn sẽ có thể thanh toán một khoản hoa hồng mà vẫn có thể tạo ra lợi nhuận dựa trên các booking. Thêm vào đó, bạn chỉ phải chi trả khoản hoa hồng khi booking đã được tạo ra.

Những kỹ thuật marketing online khác yêu cầu bạn chi trả khi có khách hàng mới chứ không phải là thanh toán khi cuộc trao đổi đã hoàn tất. Ví dụ, với Google AdWords, bạn sẽ phải chi trả trên mỗi click nhưng không phải tất cả những người đã click vào website của bạn đều sẽ đặt dịch vụ hay sản phẩm của bạn. Với kỹ thuật này, bạn dường như lãng phí nguồn lực khách hàng, những người có thể không bao giờ có dự định đặt tour hay các dịch vụ của bạn.

Những đại lý du lịch giúp cải thiện tình trạng gia tăng lợi nhuận

Những đại lý du lịch khác nhau sẽ có những đối tượng khách hàng tiềm năng khác nhau. Có một điều đặt ra đó là việc tiếp cận những khách hàng tiềm năng này không phải là một việc dễ. Thông qua việc làm đa dạng hóa doanh nghiệp và cải thiện chiến dịch phân phối, bạn có thể đạt được doanh số lợi nhuận thông qua những đại lý du lịch mà bạn hợp tác. 

Khi bạn càng hợp tác với nhiều đại lý du lịch thì bạn càng có thể gia tăng tiền lời cho doanh nghiệp mình. Sự đầu tư của bạn vào khoản hoa hồng của các đại lý du lịch đóng một vai trò mấu chốt trong sự thành công sau này của công ty.

Hãy thiết lập một tỷ lệ hoa hồng cân bằng nhưng có tính cạnh tranh cho các đại lý giúp bán tour và các dịch vụ du lịch. Bạn có thể xem xét chọn lựa hoa hồng theo phần trăm hay hoa hồng thực giá cho các sản phẩm của mình. Ngay bây giờ, bạn cần thiết lập tỷ lệ hoa hồng có thể mang lại lợi nhuận cho công ty đồng thời khuyến khích các đại lý du lịch đặt các dịch vụ của bạn cho khách hàng của họ.