chia sẻ:

Quản trị khách sạn, lợi nhuận - doanh thu là gì?

Cập nhật 21.03.2016 | Sale & Marketing

Quản trị doanh thu sẽ giúp cho chủ khách sạn và những nhà quản lý khách sạn điều hành hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả. Quản trị doanh thu khách sạn sẽ hỗ trợ tốt nhất cho Tổng quản lý (General Manager),

Quản trị khách sạn, lợi nhuận - doanh thu là gì?

Quản trị doanh thu khách sạn (Hotel Revenue Management) là gì?

Hotel Revenue Management được tạm dịch là Quản trị doanh thu khách sạn. Đây là khái niệm khá mới mẻ tại Việt Nam. Hiện nay chỉ có các khách sạn 4-5 sao quốc tế đang ứng dụng Quản trị doanh thu trong các khách sạn của họ. Vậy thật ra Quản trị doanh thu khách sạn là gì? Quản trị doanh thu giúp gì cho khách sạn? Tại sao các khách sạn cần ứng dụng Quản trị doanh thu trong hoạt động kinh doanh của mình?

Quản trị doanh thu khách sạn là phương thức ứng dụng những kỹ thuật phân tích một cách khoa học nhằm dự đoán hành vi của người tiêu dùng ở cấp độ vi mô; tối ưu hóa sản phẩm và giá bán nhằm tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận cho khách sạn. Mục tiêu hàng đầu của Quản trị doanh thu khách sạn là bán những sản phẩm của khách sạn đến đúng  khách hàng mục tiêu, đúng giá, đúng thời điểm và đúng kênh phân phối nhằm tối ưu hóa doanh thu và đạt được các mục tiêu kinh doanh đề ra của khách sạn.

Tại sao khách sạn cần đến Quản trị doanh thu (Revenue Management)?

Quản trị doanh thu sẽ giúp cho chủ khách sạn và những nhà quản lý khách sạn điều hành hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả. Quản trị doanh thu khách sạn sẽ hỗ trợ tốt nhất cho Tổng quản lý (General Manager), Giám đốc kinh doanh và tiếp thị (Director of Sales & Marketing), Giám đốc tài chính (CFO) của khách sạn trong việc định hướng hoạt động kinh doanh khách sạn; xây dựng kế hoạch kinh doanh và đặt ra những mục tiêu kinh doanh phù hợp; dự đoán được tình hình kinh doanh trong tương lai để có những phản ứng kịp thời trong kinh doanh; hướng tới việc xây dựng một nền tảng kinh doanh vững chắc và có định hướng mục tiêu rõ ràng và hiệu quả.

Ai là người làm công việc Quản trị doanh thu trong khách sạn?

Người làm Quản trị doanh thu trong khách sạn được gọi là Revenue Manager (tạm dịch Quản lý doanh thu) hoặc Director of Revenue Management (tạm dịch là Giám đốc doanh thu).

Tại sao cần có người chuyên làm việc Quản trị doanh thu trong khách sạn?

Ở những khách sạn 4-5 sao quốc tế hiện nay, việc phân chia vai trò và trách nhiệm giữa người làm Quản trị doanh thu và Giám đốc kinh doanh & tiếp thị như sau:

Người làm Quản trị doanh thu trong khách sạn sẽ chịu trách nhiệm việc phân tích, hoạch định chiến lược bán và giá bán cho từng phân khúc khách hàng, từng kênh bán hàng, kiểm soát quỹ phòng, đưa ra dự đoán (forecasting) kinh doanh nhằm tối ưu hóa doanh thu và hướng tới việc đạt mục tiêu kinh doanh đề ra của khách sạn. Người này sẽ nắm và hiểu sâu về hoạt động kinh doanh của khách sạn. Ví dụ như mục tiêu kinh doanh của các khách sạn là gì? Hoạt động bán hàng và tiếp thị của khách sạn ra sao? Khách hàng mục tiêu của khách sạn là ai? Sản phẩm đang bán cho khách hàng là gì? Đối thủ cạnh tranh của khách sạn là ai? Điểm mạnh yếu của khách sạn so với đối thủ cạnh tranh và với thị trường? Xây dựng giá bán sao cho phù hợp? Bán giá nào cho những khách hàng nào ở những kênh nào?...

Còn Giám đốc kinh doanh & tiếp thị thì sẽ dành phần lớn thời gian của mình để tổ chức và triển khai hoạt động bán hàng và tiếp thị, gặp gỡ khách hàng và mở rộng mạng lưới kinh doanh. Người này sẽ đi ra ngoài gặp khách hàng nhiều hơn. Còn người làm Quản trị doanh thu thì ngồi nhà nhiều hơn. Tuy nhiên, hai người này sẽ làm việc và phối hợp sát với nhau để hướng tới việc đạt các mục tiêu kinh doanh đề ra của khách sạn.

Tóm lại, Quản trị doanh thu khách sạn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của khách sạn. Giúp cho Chủ khách sạn và những nhà quản lý khách sạn điều hành hoạt động kinh doanh khách sạn một cách hiệu quả, hướng tới việc tăng doanh thu và lợi nhuận cho khách sạn.

Xem thêm:

>>> OTA là gì? Vai trò của OTA

>>> GDS là gì? Vai trò của GDS trong kinh doanh khách sạn