chia sẻ:

Phân tích doanh thu, lợi nhuận để thúc đẩy hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp du lịch.

17.11.2018 | Quản trị

Tăng doanh thu và tối đa hóa lợi nhuận là mục tiêu kinh doanh được đặt lên hàng đầu của mọi doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, doanh nghiệp cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng các chỉ số để đưa ra đánh giá, phân tích phục vụ cho việc xây dựng chiến lược kinh doanh.
Doanh thu và lợi nhuận có ý nghĩa như thế nào và phân tích các chỉ số này bằng cách nào? VietISO sẽ đưa cho bạn câu trả lời trong bài viết dưới đây.
Phân tích doanh thu, lợi nhuận để thúc đẩy hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp du lịch.

Điều chỉnh chiến lược kinh doanh bằng cách nhìn nhận trực quan về doanh thu, lợi nhuận.

Doanh thu tăng khi doanh nghiệp đã thực hiện tốt chức năng và vai trò bán hàng của mình, thể hiện rằng sản phẩm của doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của khách hàng và doanh nghiệp đang trong thời kì kinh doanh hiệu quả. Khi đó, doanh thu tăng, giảm cũng có những tác động tích cực tới tình hình tài chính của doanh nghiệp. Tài chính vững vàng, quản trị dòng tiền tốt là điều kiện để doanh nghiệp có sức cạnh tranh trên thị trường và mở rộng các cơ hội kinh doanh. Muốn tăng lợi nhuận thì doanh thu đầu vào và các chi phí phải luôn được áp dụng theo công thức Min/Max (vào nhỏ, ra lớn) và phải có phương pháp phân tích để tìm ra giải pháp. 

Thông qua việc phân tích doanh thu, chi phí, chủ doanh nghiệp có thể nhìn thấy và đánh giá một cách chính xác, toàn diện và khách quan tình hình thực hiện các chỉ tiêu trong mỗi giai đoạn kinh doanh về số lượng, loại hình, giá bán… qua đó thấy được mức độ chênh lệch tăng giảm của các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp. 

Quản lý chi phí, doanh thu, lợi nhuận là công cụ quan trọng trong chức năng quản lý doanh nghiệp và là biện pháp để phòng ngừa rủi ro. Các kết quả phân tích có thể dự báo tình hình kinh doanh cho nhà quản lý để họ lập ra kế hoạch hoạt động, cung cấp thông tin về sự thay đổi của hiện tượng theo thời gian, qua đó thấy được tiềm năng cần khai thác, cũng như những yếu kém và thiếu sót cần khắc phục trong quá trình hoạt động.

Doanh thu, lợi nhuận phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nếu kiểm soát chi phí đầu vào không thường xuyên, doanh nghiệp sẽ không thể kịp thời xử lí để khai thác lợi thế, khắc phục rủi ro và đưa ra sự điều chỉnh hợp lí. Hiện nay, đa phần các doanh nghiệp du lịch không có sự đồng nhất về dữ liệu, dẫn đến việc tổng hợp kết quả kinh doanh rất khó khăn. Excel là công cụ phổ biến nhất được các doanh nghiệp sử dụng để cập nhật các số liệu thống kê, nhưng công cụ này lại không có những tính năng chuyên biệt cho bất kì ngành nghề nào, đặc biệt là ngành du lịch. Doanh nghiệp mất thời gian ngay từ khâu nhập liệu, liên kết dữ liệu nhà cung cấp, chi phí dịch vụ tăng giảm theo thời gian cho đến việc thống kê, báo cáo về sau. Như vậy, việc phân tích kết quả kinh doanh tại bất cứ thời gian nào yêu cầu là rất khó khăn và không chính xác hoặc tốn nhiều thời gian cho tổng hợp dữ liệu dẫn đến việc ra quyết định và lập kế hoạch, chiến lược cho doanh nghiệp cũng không kịp thời, chính xác. 

Phân hệ kế toán của TravelMaster - Công cụ hữu hiệu để phân tích kết quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch 

Nhận thấy tầm quan trọng của việc phân tích kết quả kinh doanh, VietISO đã tích hợp tính năng báo cáo Doanh thu - Doanh số vào phân hệ Kế toán của phần mềm TravelMaster. 

Module cho phép chủ doanh nghiệp hay nhân sự liên quan đều có thể theo dõi doanh thu - doanh số một cách chủ động với tính năng tự động cập nhật kết quả kinh doanh tại bất kỳ thời gian nào của cả doanh nghiệp hay từng nhân viên kinh doanh. 

Đồng thời, người lãnh đạo cũng có thể biết kết quả kinh doanh được tạo ra vào thời điểm nào, đến từ dịch vụ nào và do ai mang lại. Doanh thu được thể hiện bằng biểu đồ giúp việc quản lý trở nên trực quan, sinh động hơn. 

Bieu do thu booking cua travelmasterBieu do chi phi cua travelmasterbieu do doanh thu cua travelmaster
Mẫu biểu đồ doanh thu 
Biểu đồ doanh thu tạo ra cái nhìn tổng quan về kết quả và dễ dàng so sánh chất lượng công việc ở các thời điểm khác nhau.
Tất cả những kết quả này được hệ thống cập nhật liên tục, hỗ trợ người lãnh đạo ra quyết định điều chỉnh bất cứ lúc nào nhằm kiểm soát tối đa tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Đây cũng sẽ là căn cứ phục vụ cho việc đánh giá, phân tích các chỉ số quan trọng để xây dựng chiến lược hoạt động trong từng giai đoạn. 
Như vậy, với tính năng báo cáo chi tiết và chính xác, TravelMaster đã có thể giúp doanh nghiệp du lịch thống kê kết quả kinh doanh để từ đó có những đánh giá, phân tích đầy đủ và kịp thời ra quyết định cho chiến lược phát triển thị trường, đầu tư, nhân sự, nguồn tài chính có được tại thời thời gian bất kỳ một cách chính xác.

Liên hệ với VietISO ngay để được tư vấn!