chia sẻ:

Mở thêm Colocation tại Los Angeles với ổ lưu trữ SSD

14.04.2015 | Quản trị

Nâng cấp thêm các nút SSD tại Los Angeles, giúp bạn chủ động trong lưu trữ dữ liệu tại Mỹ

Mở thêm Colocation tại Los Angeles với ổ lưu trữ SSD

Hệ thống đủ mạnh để đáp ứng với bất kỳ yêu cầu VPS lưu trữ nào, kết hợp với 100% hiệu suất tại các nút SSD lưu trữ mở rộng có sẵn của bạn đang có. Những máy chủ VPS mới chúng tôi đưa ra với chi phí khoảng $7/tháng

Đây là cơ hội cho bạn lên những kế hoạch lưu trữ website hay dữ liệu tại nhiều điểm hơn

Mua Server VPS Cloud tại đây thanh toán trực tuyến, thu phí hàng tháng,

Chỉ cần 59s, sở hữu 01 VPS cloud tại các DataCenter hàng đầu thế giới: Amazone, Google, Microsoft...