chia sẻ:

Cc và Bcc trong email google bản chất khác nhau như thế nào ???

11.01.2017 | Sale & Marketing

Có nhiều người sử dụng email google và thấy tính năng Cc và Bcc khi gửi email, tuy nhiên không phải ai cũng phân biệt và hiểu rõ 2 tính năng này. Cả 2 đều là phương thức gửi bản sao email cho người khác nhưng chúng lại có cách dùng khác nhau. 

Cc và Bcc trong email google bản chất khác nhau như thế nào ???

Dưới đây VietISO sẽ cùng các bạn phân biệt và tìm hiểu rõ hơn về tác dụng, cách dùng 2 tính năng này.

1. Khái niệm Cc và Bcc trong email google

Cc viết tắt của Cabron Copy: có nghĩa là tạo ra các bản sao, bạn có thể sử dụng tổ hợp phím tắt Ctrl + Shift + C để sử dụng tính năng này. Người ta thường dùng CC để gửi email cho nhiều người cùng lúc và những người này sẽ cùng nhìn thấy danh sách những người đồng thời nhận được email.

Bcc viết tắt của Blind Carbon Copy : tạo ra các bản sao tạm, có thể dùng tổ hợp phím tắt Ctrl + Shift + B đế sử dụng tính năng này. Thông thường dùng Bcc để gửi email cho nhóm nhiều người nhưng trong danh sách này họ không nhìn thấy nhau khi nhận được email google.

phân biệt cc và bcc trong email google như thế nào, cc là gì, bcc là gì

2. Phân biệt Bcc và Cc trong email google

Điểm chung duy nhất sử dụng khi gửi email cho nhiều người cùng một lúc.

Khác nhau:

CC - Cabron Copy

- Dùng khi muốn gửi thêm cho nhóm nhiều người nhưng những người đó không phải là người nhận chính

- Khi sử dụng CC thì tất cả những người nhận thư sẽ nhìn thấy danh sách những người được gửi.

- Sử dụng tính năng này trong các trường hợp: thành viên trong lớp, trong nhóm, thông báo trong công ty, văn phòng...vì trong những trường hợp này này không cần tính bảo mật  thông tin , danh tính có thể công khai.

BCC - Blind Carbon Copy

- Dùng khi bạn muốn gửi cùng nội dung tới nhiều người mà không muốn họ biết bạn gửi đồng thời nhiều người. 

- Gửi email sử dụng Bcc trong trường hợp cần bảo mật danh tính, thông tin của người khác. Ví dụ : khi gửi thông tin tuyển dụng hoặc các dịch vụ email marketing.

Note: Khi bạn gửi email cho nhiều người thì chế độ mặc định sẽ là CC