chia sẻ:

5 Thực tiễn tốt nhất để phát triển nguồn dẫn trong nền tảng tương tác của bạn

09.03.2018 | Sale & Marketing

Nguồn khách hàng tiềm năng được định nghĩa là phương pháp mà khách hàng tiềm năng tìm thấy sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và là một phần thiết yếu của quản lý có hiệu quả. Nguồn gốc đảm bảo rằng khách hàng tiềm năng của bạn vẫn có thể đo lường được qua hành trình của người mua. Khi bạn theo dõi nguồn khách hàng tiềm năng của mình thông qua kênh, bạn có thể nhanh chóng xác định những gì đang làm việc và những gì không có trong chiến lược tiếp thị của bạn.
5 Thực tiễn tốt nhất để phát triển nguồn dẫn trong nền tảng tương tác của bạn

Mặc dù tốt nhất nên bắt đầu với các nguồn dẫn được tối ưu hoá khi bạn triển khai nền tảng tự động hóa tiếp thị của bạn, nhưng không bao giờ là quá muộn để nâp cấp cá thể của bạn. Bằng cách đánh giá các kênh đang dẫn dắt khách hàng tiềm năng, bạn có thể phân loại, đơn giản hóa và cung cấp cái nhìn sâu sắc về hiệu quả chương trình của bạn trong những năm tới.

Trong bài viết này, tôi sẽ cung cấp cho bạn 5 thực tiễn tốt nhất để phát triển nguồn dẫn được tối ưu hóa.

1. Phân loại các nguồn dẫn của bạn


Các nhà tiếp thị có khuynh hướng dẫn đến quá đơn giản hóa hoặc quá phức tạp. Hãy nhìn vào những cách khác nhau dẫn đến tổ chức tiếp thị của bạn. Tốt nhất nên liên kết nguồn dẫn của bạn với các kênh chương trình của bạn như hội chợ, hội nghị, hội thảo trên web, cung cấp nội dung, web- organic, web-PPC, ... Nguồn dẫn phải là kênh đầu tiên thu hút được khách hàng tiềm năng. Cuối cùng, điều này sẽ cho phép bạn xem thành phần của kênh tiếp thị của bạn.

2. Giữ liên tục nguồn dẫn khách tiềm năng

Nguồn dẫn phải được chỉ định ngay khi một chìa khóa vào chiến dịch tiếp thị của bạn và không nên thay đổi khi nó được thiết lập. Nếu tìm thấy bất kỳ bản sao nào trong trường hợp của bạn, hãy đảm bảo bạn đã sử dụng nguồn dẫn đã biết.

3. Sử dụng nguồn dẫn trong báo cáo cơ hội của bạn

Ngoài việc cung cấp thông tin chi tiết về nguồn khách hàng tiềm năng của bạn, nguồn dẫn cung cấp cái nhìn sâu sắc về những cơ hội thắng giá trị nhất. Một khi bạn đã có một cấu trúc nguồn danh sách khách hàng tiềm năng vững chắc, bạn có thể phân tích các cơ hội giành chiến thắng, sau đó lập kế hoạch lên chương trình ảnh hưởng đến họ bằng cách sử dụng trình tạo báo cáo tiên tiến. Với dữ liệu lịch sử này, bạn có thể dự đoán tốt hơn loại nội dung và tài sản nào bạn nên gửi cho các khách hàng tiềm năng mà bạn có được thông qua mỗi nguồn dẫn, tăng khả năng giành được nhiều cơ hội hơn trong tương lai.

4. Nguồn khách hàng tiềm năng riêng biệt và tên chiến dịch


Nhiều công ty sử dụng tên chương trình / chiến dịch đầu tiên tham gia dựa theo nguồn khách hàng tiềm năng. Tốt hơn là giữ nguồn khách hàng tiềm năng như là một nhãn liên kết kênh tiếp thị rộng hơn. Tên chiến dịch có thể thường xuyên thay đổi và khi quy mô của bạn trở nên cân bằng, sẽ rất khó để duy trì các quy ước đặt tên chiến dịch, điều này sẽ ngăn cản việc báo cáo dễ dàng trong tương lai.

5. Giữ nó đơn giản

Nguồn dẫn nên là một tập ngắn, súc tích cho kênh tổng thể thu hút khách hàng tiềm năng của bạn. Mặc dù bạn có thể có nhiều loại khác nhau của tradeshows, hội nghị, hoặc các loại email, tốt nhất để giữ cụ thể ra khỏi nguồn dẫn. Thay vào đó, hãy xem xét nguồn dẫn chung của bạn và cách thức sử dụng các thẻ chương trình hoặc các trường bổ sung.

Thực tiễn tốt nhất về nguồn khách hàng được triển khai tốt nhất khi trường hợp của bạn là mới, nhưng việc kiểm tra thường xuyên các kênh thu thập chính của bạn có thể tạo cơ hội để thay đổi mọi thứ. Sau khi bạn đã xác định các kênh của mình, bạn có thể chọn bắt đầu lại và để các trường nguồn dẫn trước đó làm các vị trí thừa kế hoặc chạy chiến dịch để cuộn các giá trị cũ vào các trường có giá trị, súc tích hơn. Điều này sẽ trao quyền cho bạn để dễ dàng tìm thấy ROI của các loại chương trình tiếp thị khác nhau của bạn và tìm ra các nguồn dẫn có giá trị nhất của bạn.

>> Xem thêmĐối tác và Khách hàng, bạn cần phải đổi xử theo cách tương tự nhau

Nguồn: Blog.marketo.com