chia sẻ:

11 Website cung cấp Font chữ tuyệt vời nhất

17.10.2017 | Sale & Marketing

Helvetica, Georgia và Trebuchet có thể là những font chữ rất tuyệt vời, nhưng chúng không phải là nguồn tài nguyên duy nhất giúp bạn sở hữu website với font chữ đẹp. Các website dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những hướng dẫn tuyệt vời cùng các font chữ đẹp để bạn có thể sáng tạo nhiều hơn trong thiết kế ngay hôm nay.
11 Website cung cấp Font chữ tuyệt vời nhất

 

Nguồn miễn phí:

The League of Movable Type (http://www.theleagueofmoveabletype.com)

11 Website cung cấp Font chữ tuyệt vời nhất

 

Font Fabrix (http://fontfabric.com)

11 Website cung cấp Font chữ tuyệt vời nhất

 

Google Web Fonts (http://www.google.com/webfonts)

11 Website cung cấp Font chữ tuyệt vời nhất

 

Lost Type Co-Op (http://losttype.com)

11 Website cung cấp Font chữ tuyệt vời nhất

 

Cấp phép miễn phí hoặc phải trả phí

Font Squirrel (http://www.fontsquirrel.com)

11 Website cung cấp Font chữ tuyệt vời nhất

 

Font Spring (http://www.fontspring.com)

11 Website cung cấp Font chữ tuyệt vời nhất

 

MyFonts (http://www.myfonts.com/search/is_webfont:true/fonts)

11 Website cung cấp Font chữ tuyệt vời nhất

 

dafont (http://www.dafont.com)

11 Website cung cấp Font chữ tuyệt vời nhất

 

Typekit (https://typekit.com)

11 Website cung cấp Font chữ tuyệt vời nhất

 

Fontdeck (http://fontdeck.com)

11 Website cung cấp Font chữ tuyệt vời nhất

 

Webtype (http://www.webtype.com)

11 Website cung cấp Font chữ tuyệt vời nhất

 

Nếu bạn biết nhiều website hữu ích hơn nữa, hãy chia sẻ với chúng tôi để có thể giới thiệu nó trong những bài viết hữu ích lần sau.

Nguồn: dtelepathy