chia sẻ:

Tour isoCMS ra mắt phiên bản 3.15

09.04.2015 | Website

<p>Một thay đổi đ&aacute;ng kể cho phi&ecirc;n bản n&agrave;y đ&oacute; l&agrave; t&iacute;nh logic trong thiết kế dữ liệu cũng như giao diện người d&ugrave;ng, nhằm đảm bảo rằng người d&ugrave;ng dễ d&agrave;ng thao t&aacute;c, quản trị nội dung c&aacute;c dịch vụ tour m&agrave; m&igrave;nh mong muốn</p>
Tour isoCMS ra mắt phiên bản 3.15

Với sự nghiên cứu nhiều tháng kéo dài từ tháng 10/2014 - 4/2015, VietISO rất cố gắng cho ra đời phiên bản 3.15 của bộ lõi này.

Các chức năng mới được cập nhật

+ Cập nhật thêm hệ thống Gallery trung tâm, nhằm tiết kiệm tài nguyên khi có thể sử dụng lại Image đã được cập nhật trước đó

+ Thay đổi hoàn toàn giao diện admin cũng như các tương tác trong admin

+ Tích hợp thêm tính năng cho chương trình tour giúp cải thiện đáng kể các thao tác một cách dễ dàng.

Và một số thay đổi nhỏ khác...