chia sẻ:

Tôi làm việc chăm chỉ cho sự thay đổi của bạn

22.06.2015 | Sale & Marketing

<p>L&agrave;m việc chăm chỉ l&agrave; điều cần thiết cho mỗi thực thể sống v&agrave; tồn tại như ch&uacute;ng ta. Tuy nhi&ecirc;n suy nghĩ n&agrave;y lu&ocirc;n được lạm dụng cho hầu hết c&aacute;c c&ocirc;ng việc m&agrave; ch&uacute;ng ta đang l&agrave;m, đang kiếm tiền từ tr&ecirc;n c&aacute;c c&ocirc;ng việc đ&oacute; để tạo cuộc sống tốt đẹp hơn</p>
Tôi làm việc chăm chỉ cho sự thay đổi của bạn

Mục tiêu thật bé bỏng, cũng thật vĩ đại khi mà chưa đạt đến độ hoàn hảo. Việc hoàn thiện quy trình cho doanh nghiệp thao tác trên hệ thống phần mềm TravelMaster luôn thôi thúc tôi phải làm việc và nghiên cứu chăm chỉ hơn, không kể ngày đêm.

Thao tác người dùng, không đơn giản vượt qua khi con người càng đi vào hiện đại hóa, sự tiện dụng là cần thiết cho mọi sự tồn tại trong cuộc sống của chúng ta.

Nhiều doanh nghiệp phản hồi tích cực để khiến chúng tôi suy nghĩ và đưa vào nâng cấp quy trình thao tác người dùng cho phiên bản sắp tới, cho dù việc này các doanh nghiệp đang và đã sử dụng vẫn thấy hoàn toàn phù hợp.

Với chúng tôi, những người thợ làm việc như con ong chăm chỉ luôn cố gắng hy sinh thời gian và tâm sức của mình cho sản phẩm để đời với cái tên TravelMaster.

Chức năng thân thiện, giá trị sản phẩm đủ mạnh để doanh nghiệp du lịch tiếp cận, tận dụng cơ hội quản lý một cách hoàn chỉnh là mục tiêu của bạn của tôi và của tất cả.

Giờ đây, việc hoàn thiện phần mềm TravelMaster có thể thương mại hóa, mang đến giá trị giải pháp vận hành doanh nghiệp du lịch đơn giản tiếp cận, đơn giản vận hành, đơn giản cả về chi phí phù hợp doanh nghiệp du lịch.

 

Nguyễn Tâm (CEO)