chia sẻ:

Tích hợp thanh toán trực tuyến trên toàn hệ thống

17.04.2015 | Sale & Marketing

<p>Xu hướng sử dụng thẻ thanh to&aacute;n trực tuyến đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n xa lạ đối với bất kỳ doanh nghiệp hoạt động trực tuyến n&agrave;o tại Việt Nam cũng như tr&ecirc;n Thế giới. Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave;m việc chăm chỉ để tạo ra những bước đột ph&aacute; để phục vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng của m&igrave;nh một c&aacute;ch tốt hơn.</p>
Tích hợp thanh toán trực tuyến trên toàn hệ thống

Với mục tiêu tạo kênh tiếp cận tốt nhất trong việc mua và giao dịch. Chúng tôi trân trọng thông báo hình thức thanh toán trực tuyến được tích hợp trên hệ thống website của VIETISO.

- Thuận lợi, tiết kiệm thời gian trong giao dịch, sở hữu dịch vụ ngay lập tức (chưa đến 60s)

- Thanh toán đơn giản chỉ bằng hệ thống Thẻ ATM nội địa của các ngân hàng Việt Nam phát hành.

Đặc biệt với việc sử dụng hình thức thanh toán trực tuyến của VIETISO bạn sẽ được chiết khấu thanh toán 20% cho tất cả sản phẩm trên mỗi đơn hàng trong thời gian khuyến mãi 30/4 - 1/5


Để biết thêm chi tiết vui lòng truy cập tại: https://www.vietiso.com/ho-tro/huong-dan-thanh-toan