chia sẻ:

Thông báo đầu số liên hệ mới

14.04.2016 | Sale & Marketing

<p>Để phục vụ cho qu&aacute; tr&igrave;nh hỗ trợ kh&aacute;ch h&agrave;ng được nhanh ch&oacute;ng v&agrave; tiện lợi. Từ ng&agrave;y 14/04/2016 VietISO triển khai v&agrave; đi v&agrave;o sử dụng hệ thống đầu số tổng đ&agrave;i qua đầu số m&aacute;y lẻ: 0<span style="color: #555555; font-family: Arial, sans-serif; font-weight: bold; line-height: 20.8px;">4 3829 3838</span></p>
Thông báo đầu số liên hệ mới

Kính mong Qúy khách hàng đang sử dụng dịch vụ của VietISO cập nhật lại số điện thoại liên hệ mới để liên hệ trong trường hợp cần thiết

Đầu số cũ: 04.6663.7879

Đầu sớ mới: 04 3829 3838

Trân trọng cảm ơn