chia sẻ:

Tên miền là gì? Tại sao bạn cần có một tên miền riêng? (P1)

05.12.2016 | Sale & Marketing

Tên miền là gì? Nó chính là địa chỉ nhà online của bạn, là thứ sẽ được khách hàng ghi nhớ và tìm tới mỗi khi cần. Cùng tìm hiểu nhiều hơn về tên miền nhé.

Tên miền là gì? Tại sao bạn cần có một tên miền riêng? (P1)

1. Tên miền - Domain name là gì?

Tên miền là một danh từ dịch theo kiểu nghĩa của từng từ một (Word by Word) từ tiếng anh (Domain Name). Thực chất tên miền là sự nhận dạng vị trí của một máy tính trên mạng Internet, nói cách khác tên miền là tên của các mạng lưới, tên của các máy chủ trên mạng Internet.

Để bạn dễ hình dung về cách thức tên miền hoạt động, hãy liên tưởng tên miền giống như địa chỉ văn phòng của bạn trong đời sống. Khách hàng không cần nhớ tới tọa độ văn phòng của bạn trên bản đồ là bao nhiêu, chỉ cần nhớ địa chỉ là đủ.

Do tính chất chỉ có 1 và 1 duy nhất trên Internet, bạn không thể đăng ký được Domain Name khi mà người khác đã là chủ sở hữu. Nếu bạn cần đăng ký 1 Domain Name tương ứng với tên doanh nghiệp của bạn trên Internet, hãy kiểm tra và đăng ký ngay lập tức trước khi người khác đăng ký mất tên miền đó của bạn.

2. Cấu tạo của tên miền

Tên miền bao gồm nhiều thành phần cấu tạo nên cách nhau bởi dấu chấm (.), ví dụ như home.vnn.vn là tên miền máy chủ web của VDC. Thành phần thứ nhất "home" là tên của máy chủ, thành phần thứ hai "vnn" thường gọi là tên miền mức hai (second domain name level), thành phần cuối cùng "vn" là tên miền mức cao nhất (top level domain name).

Tên miền mức cao nhất (Top-level Domain "TLD")

Bao gồm các mã quốc gia của các nước tham gia Internet được quy định bằng hai chữ cái theo tiêu chuẩn ISO -3166 như Việt nam là VN, Anh quốc là UK v.v… và các lĩnh vực dùng chung (World Wide Generic Domains).

Dùng chung

  • COM : Thương mại (COMmercial)
  • NET : Mạng lưới (NETwork)
  • ORG : Các tổ chức (ORGnizations)
  • INFO: Thông tin (INFOmation)
  • EDU : Giáo dục (EDUcation)
  • MOBI: Điện thoại di động

Dùng ở Mỹ

  • MIL : Quân sự (Military)
  • GOV : Nhà nước (Government)

Tên miền mức hai (Second Level)

Đối với các quốc gia nói chung tên miền mức hai này do Tổ chức quản lý mạng của quốc gia đó định nghĩa, có thể định nghĩa khác đi, nhiều hơn hay ít đi nhưng thông thường các quốc gia vẫn định nghĩa các Lĩnh vực kinh tế, xã hội của mình tương tự như 7 lĩnh vực dùng chung nêu trên.

Ví dụ tại Việt Nam, VNNIC định nghĩa các tên miền cấp 2: com.vn, net.vn, org.vn…


3. Tại sao bạn cần một tên miền riêng? 

Sẽ có vẻ không chuyên nghiệp nếu chúng tôi sử dụng một tên miền miễn phí. Liệu bạn có thể tin tưởng ký kết hợp đồng với chúng tôi nếu chúng tôi không có đủ tiền để mua một tên miền riêng?

Khi bạn đã có một tên miền riêng đồng nghĩa với việc bạn có thể sử dụng rất nhiều địa chỉ email trên tên miền của bạn một cách rất chuyên nghiệp. Khách hàng của bạn luôn tin tưởng một địa chỉ email theo chức năng của một công ty như sales@tencongty.com, orders@tencongty.com hay info@tencongty.com hơn là một địa chỉ email tencongty@yahoo.com.

Bây giờ bạn đã đồng ý là mình cần có một tên miền riêng hay chưa?

Ngoài ra, một cá nhân, doanh nghiệp có thể sở hữu bao nhiêu tên miền, khi lựa chọn tên miền cần lưu ý những gì,…hãy cùng tìm hiểu ở các phần tiếp theo của loạt bài viết “Tên miền là gì? Tại sao bạn cần có một tên miền riêng?”