chia sẻ:

Sức mạnh của module booking trong hệ thống ISOCMS đối với hoạt động kinh doanh của bạn.

07.12.2016 | Website

<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">Thật l&agrave; dễ d&agrave;ng hơn bao giờ hết để sử dụng một hệ thống booking online v&agrave; mở rộng hoạt động kinh doanh của bạn ra thế giới.</p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><strong>ISOCMS</strong> tối ưu h&oacute;a hệ thống booking online cho doanh nghiệp của bạn v&agrave; cả kh&aacute;ch h&agrave;ng của bạn, h&atilde;y để việc quản l&yacute; kinh doanh trở n&ecirc;n đơn giản hơn v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng của bạn c&oacute; thể đặt bất kỳ dịch vụ n&agrave;o của bạn ngay cả khi bạn ở tr&ecirc;n đường.&nbsp;</p>
Sức mạnh của module booking trong hệ thống ISOCMS đối với hoạt động kinh doanh của bạn.

ISOCMS là sự đầu tư thông minh: bạn sẽ nhận được nhiều hơn 40% lượng booking từ cách đặt booking online. Không cần giấy tờ hay các bảng kê khai phức tạp.

- Mở ra cơ hội kinh doanh trên toàn cầu.

Hãy sẵn sàng cho các booking tiếp theo của bạn với hệ thống booking online và hệ thống quản lý tour. Tận dụng hệ thống lưu trữ file không giới hạn, danh sách các hoạt động và tài khoản người dùng trong khi đó bạn sẽ được cập nhật hệ thống thời gian thực thông minh và nguồn lực quản lý.

- Tích  hợp hệ thống booking online trong từng tour, dịch vụ trên website

ISOCMS đươc tích hợp vào trên từng phân mục của website như một iframe và điều đó cho phép khách hàng của bạn hoàn thành toàn bộ quá trình booking mà không bị chuyển từ trang này sang trang khác.

- Quản lý danh sách tour và các dịch vụ khác

Giúp bạn quản lý dễ dàng hệ thống tour và các dịch vụ mà bạn có. Thêm mới, cập nhật và sửa đổi tour và dịch vụ, xóa bỏ các tour và dịch vụ không còn tồn tại.

- Biết chính xác về tình hình hoạt động kinh doanh của bạn

Với chức năng xuất file báo cáo từ hệ thống booking statistics cho bạn biết chính xác lượng booking của từng loại tour và dịch vụ. Bạn có thể dễ dàng phân tích tình hình và thay đổi các tiêu chí cho phù hợp để cải thiện hoạt động kinh doanh của mình tốt hơn.