chia sẻ:

Quy trình xử lý vi phạm bản quyền nội dung của DMCA

08.04.2017 | Sale & Marketing

Khi đã đăng ký dịch vụ DMCA, yêu cầu gỡ nội dung vi phạm và thông báo chống khiếu nại là hai trong số những vấn đề đáng được quan tâm nhất. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những thông tin về hai thông báo này trong bài viết dưới đây.
Quy trình xử lý vi phạm bản quyền nội dung của DMCA

Thông báo yêu cầu gỡ nội dung vi phạm

Khi nhận được thông báo, chúng tôi sẽ xóa hoặc yêu cầu bên thứ 3 xóa nội dung vi phạm khỏi website vi phạm bản quyền. Và trong khả năng, chúng tôi sẽ vô hiệu hóa quyền truy  cập vào các dịch vụ của chúng tôi đối với các cá nhân hoặc tổ chức liên tục vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ. 

Khi ban gửi thông báo bằng văn bản hoặc thông qua ứng dụng trực tuyến, chúng tôi sẽ:

1. Nhanh chóng thực hiện xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung bị khiếu mại vi phạm hoặc những nội dung là đối tượng của hành vi vi phạm.

2. Chuyển tiếp thông báo bằng văn bản cho người bị cáo buộc vi phạm.

3. Thực hiện các bước hợp lý để thông báo ngay cho bạn rằng chúng tôi đã xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung bị cáo buộc vi phạm.

Nếu bạn tin rằng nội dung của mình đã bị sao chép, chỉnh sửa hoặc xuấy hiện trên một website khác hoặc nếu bạn tin rằng sản phẩm của mình đã được làm lại, phân phối, mã hóa hoặc sao chép theo cách khác và vi phạm bản quyền nội dung của bạn, bạn muốn xóa nội dung vi phạm đó ra khỏi trang website vi phạm, bạn cần cung cấp thông báo bằng văn bản về hoạt động vi phạm hoặc gửi trực tuyến cho chúng tôi các nội dung:

1. Chữ ký điện tử hoặc giấy tờ chứng minh chủ sở hữu, người được ủy quyền thay mặt chủ sở hữu quyền tác giả.

2. Xác định nội dung có bản quyền mà bạn yêu cầu bồi thường vì đã bị vi phạm.

3. Mô tả nội dung vi phạm và vị trí của bản gốc hoặc bản sao được ủy quyền của tác phẩm có bản quyền (ví dụ: URL của trang của trang web nơi nó được đăng hợp pháp, tên, ấn bản và các trang của một cuốn sách mà từ đó một đoạn trích được sao chép, vv);

4. Mô tả rõ ràng về nơi chứa tài liệu vi phạm trên trang web, bao gồm cả URL phù hợp để chúng tôi có thể tìm được tài liệu;

5. Họ tên

6. Địa chỉ 

7. Số điện thoại 

8. Địa chỉ email 

9. Một cam kết rằng việc sử dụng nội dung vi phạm không được chủ sở hữu bản quyền nội dung cho phép

10. Một cam kết của bạn rằng mọi yêu cầu và thông tin đều chính xác, bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền thay mặt chủ sở hữu bản quyền.

Thông báo chống khiếu nại

Nếu bạn là khách hàng của DMCA hoặc chúng tôi và nhận được thông báo rằng nội dung của bạn đã bị khiếu nại vì vi phạm bản quyền và đã bị đóng hoặc xóa khỏi trang web của bạn. Bạn có thể cung cấp thông báo chống khiếu nại cho chúng tôi nếu những thông tin đó là sai sự thật, thông báo sẽ bao gồm các thông tin:

1. Chữ ký 

2. Xác định tài liệu bị cáo buộc vi phạm bao gồm vị trí mà tài liệu đã xuất hiện trước khi nó bị xóa hoặc quyền truy cập bị vô hiệu hóa;

3. Một cam kết về việc bạn tin tưởng rằng các nội dung đã bị xoá hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai;

4. Tên 

5. Địa chỉ 

6. Số điện thoại 

7. Địa chỉ email 

8. Một cam kết rằng bạn chấp nhận phán quyết của tòa án và công ty cung cấp DMCA.

Khi nhận được thông báo phản đối bằng văn bản, chúng tối sẽ:

1. Cung cấp cho người khiếu nại bản sao thông báo chống khiếu nại, thông báo cho người khiếu nại biết rằng chúng tôi sẽ thay thế tài liệu đã bị xóa hoặc ngừng truy cập vào thông tin đó trong vòng 10 ngày làm việc.

2. Thay thế tài liệu bị loại bỏ và ngừng tuy cập vào trong vòng 10 đến 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo chống khiếu nại trừ khi đại lý được chỉ định của chúng tôi nhận được thông báo từ người gửi thông báo. Tìm kiếm lệnh của tòa án để hạn chế khách hàng tham gia vào các hoạt động vi phạm liên quan đến bản quyền nội dung.

Nguồn: dmca.com