chia sẻ:

Làm sao để phát triển phần mềm tiêu chuẩn

15.07.2015 | Sale & Marketing

<p>&ldquo;Phương thức ph&aacute;t triển phần mềm l&agrave; một tập hợp c&aacute;c phương thức ph&aacute;t triển lặp v&agrave; tăng dần trong đ&oacute; c&aacute;c y&ecirc;u cầu v&agrave; giải ph&aacute;p được ph&aacute;t triển th&ocirc;ng qua sự li&ecirc;n kết cộng t&aacute;c giữa c&aacute;c nh&oacute;m tự quản v&agrave; li&ecirc;n chức năng&rdquo;.</p>
Làm sao để phát triển phần mềm tiêu chuẩn

Tuyên ngôn

 • “Cá nhân và sự tương hỗ quan trọng hơn quy trình và công cụ”
 • Sản phẩm xài được quan trọng hơn tài liệu về sản phẩm”
 • Cộng tác với khách hàng quan trọng hơn đàm phán hợp đồng”
 • Phản hồi với sự thay đổi quan trọng hơn bám theo kế hoạch”

12 nguyên tắc:

 • Thỏa mãn yêu cầu của khách hàng thông qua việc giao hàng sớm và liên tục
 • Chào đón việc thay đổi yêu cầu, thậm chí là những thay đổi yêu cầu muộn
 • Giao phần mềm chạy được cho khách hàng một cách thường xuyên (giao hàng tuần hơn là hàng tháng)
 • Nhà kinh doanh và kỹ sư lập trình phải làm việc cùng nhau hàng ngày trong suốt dự án
 • Các dự án được xây dựng xung quanh những cá nhân có động lực. Cung cấp cho họ môi trường và sự hỗ trợ cần thiết, và tin tưởng họ để hoàn thành công việc
 • Trao đổi trực tiếp mặt đối mặt là phương pháp hiệu quả nhất để truyền đạt thông tin
 • Phần mềm chạy được là thước đo chính của tiến độ
 • Phát triển bền vững và duy trì được nhịp độ phát triển liên tục
 • Liên tục quan tâm đến kĩ thuật và thiết kế để cải tiến sự linh hoạt
 • Sự đơn giản là cần thiết – nghệ thuật tối đa hóa lượng công việc chưa hoàn thành
 • Nhóm tự tổ chức
 • Thích ứng thường xuyên với sự thay đổi

Tất cả chúng ta là một khối thống nhất. Hãy tưởng tượng rằng mọi sự xích mích biến mất và đội ngũ phát triển tập chỉ trung vào việc liên tục cung cấp những giá trị đến khách hàng!

Bàn giao sản phẩm nhanh nhất có thể. Bạn thường phát hành các phiên bản theo từng quý ư? Tốc độ kiểu đó thì quá chậm! Với vòng lặp phát triển, bạn có thể phát hành sản phẩm cứ vài tuần một lần hoặc thậm chí vài ngày một lần.

Giảm thiểu rủi ro. Chu kỳ phát hành ngắn cho phép bạn nhận được phản hồi thực sự của người dùng khá sớm trước khi bạn đầu tư quá nhiều vào một tính năng rủi ro.

Học hỏi, thích nghi, giao hàng! Ý kiến phản hồi từ người sử dụng thật sự sẽ giúp bạn điều chỉnh để thích với các thị trường đang thay đổi. Về mặt nội tại, bạn có thể tiếp tục cải thiện nhóm làm việc của mình thông qua hình thức họp rút kinh nghiệm.

Tự hào về nghề nghiệp của mình. Sử dụng các kỹ thuật thực hành như TDD (Test Driven Development), tái cấu trúc (refactoring), và kiểm thử tự động, bạn có thể tự hào về những sản phẩm ít lỗi mà mình phát hành.

Hoàn toàn minh bạch. Bạn không thể không thấy các biểu đồ được dán trên tường và bỏ lỡ các buổi thảo luận diễn ra liên tục trong một nhóm. 

Thích thú trong việc xây dựng sản phẩm. Tất cả mọi người đều có thể trải nghiệm sự phấn khích khi làm việc trong một nhóm đích thực luôn phát hành ra những sản phẩm tuyệt vời và có thể hoạt động được.