chia sẻ:

Giá tour sẽ được "show" thế nào trong tour của isoCMS

03.01.2017 | Sale & Marketing

Hệ thống giá trong tour là một thông tin quan trọng không chỉ với những doanh nghiệp mà còn là vấn đề được khách hàng rất quan tâm đến khi tìm hiểu thông tin về tour.

Giá tour sẽ được "show" thế nào trong tour của isoCMS

1. Định nghĩa về giá tour trong isoCMS

Hệ thống giá tour trong isoCMS sẽ được phân chia ra làm 2 phần gồm bảng giá cơ bản (Price table) và bảng giá khởi hành theo ngày (Departure date).

Price table là bảng giá được áp dụng cho các ngày, các khoảng thời gian mà không áp dụng giá theo ngày khời hành. Bảng giá sẽ được tính chi tiết theo từng đối tượng khách hàng như: người lớn, trẻ em và trẻ nhỏ. Ngoài ra, sẽ còn có ô điền giá quảng cáo để thể hiện tour khuyến mãi. 

Một tính năng khác được tích hợp trong Price table chính là mục Deposit - tức là khoản tiền đặt cọc khi khách hàng muốn mua tour này để đảm bảo còn chỗ trong tour đó vào ngày khởi hành khách hàng mong muốn.

Số tiền còn lại sẽ được thanh toán theo quy định của từng doanh nghiệp. Bạn chỉ cần ghi đặt cọc tối thiểu là bao nhiêu % tổng giá trị tour thì hệ thống sẽ tự động tính được ra số tiền mà khách hàng cần đặt cọc khi muốn mua tour. Sự linh hoạt của hệ thống còn thể hiện khi khách hàng có thể thanh toán 1 phần tiền đọc cọc hoặc thanh toán đầy đủ luôn với doanh nghiệp. 

Các bước nhập thông tin bảng giá trong tour của isoCMS như sau:

Menu à Tour à Edit à Price table à Nhập giá
Departure date là giá theo ngày khởi hành trong 1 khoảng thời gian nhất định có thể là trong 1 tuần, 2 tuần hay 1 tháng,….Khi doanh nghiệp cung cấp tour lựa chọn ra các ngày hay khoảng thời gian nhất định để áp giá tour cho phù hợp với từng giai đoạn mùa vụ của thị trường. Khi doanh nghiệp thiết lập hệ thống giá theo ngày khởi hành thì tự động bảng giá chung sẽ bị khóa, không hiển thị lên website. Sau khi kết thúc khoảng thời gian hay ngày áp dụng giá riêng thì hệ thống mặc định sẽ tự động chuyển về bảng giá tại Price Table

Để thiết lập bảng giá khởi hành theo ngày bạn chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

Menu –> Tour à Edit à Departure date à Add ngày khởi hành à Nhập giá


Như vây, giá khởi hành theo ngày sẽ đem lại sự linh hoạt và tiện lợi cho người dùng trong việc lựa chọn ngày khởi hành chính xác theo kế hoạch của bản thân. 

2. Cách tính giá tour trong isoCMS

a. Hệ thống không tích hợp Customer Login

Trường hợp 1: Khi tour có đầy đủ cả 2 loại giá là giá theo đầu người (price table) và giá theo ngày khởi hành (departure date).

Giá show ra bên ngoài sẽ được lấy theo bảng price table. Khi khách hàng nhấn nút  trong tour đó, giao diện sẽ tự động trượt xuống bảng giá theo ngày khởi hành. Khi đó, khách hang sẽ lựa chọn booking theo giá và theo ngày đã được quy định trong bảng departure date. 


Nếu khách hàng không muốn book tour theo ngày đã quy định sẵn thì có thể lựa chọn book theo "other dates" và lúc này giá tour sẽ được tính theo giá price table cơ bản/từng đối tượng khách hàng.

Trường hợp 2: Khi tour chỉ có giá price table, khách hàng book tour, giao diện website sẽ trực tiếp chuyển hướng sang bảng  "Booking information", ở đây khách hàng sẽ book số người, điền thông tin cá nhân cơ bản,... giá sẽ được tính theo giá cơ bản/từng đối tượng khách hàng x tổng số người. 

Trường hợp 3: Khi tour chỉ có duy nhất giá quảng cáo (Ads), không có các loại giá khác. tour đó sẽ chỉ có giá hiển ra bên ngoài nhưng bên trong chi tiết tour sẽ không có giá cũng như nút "Book now" mà chỉ có duy nhất Send Enquiry để khách hàng gửi thông tin liên hệ cũng như yêu cầu tới admin. 

Lưu ý: Giá quảng cáo chỉ áp dụng khi có chương trình khuyến mãi. Nếu không có giá theo ngày khởi hành (departure date), admin cần phải nhập giá/từng đối tượng khách hàng để giá có thể hiển thị ra cho khách hàng book tour. 

Trường hợp 4: Khi tour không có bất kỳ giá nào, trong chi tiết tour sẽ chỉ hiển thị nút "Send Enquiry" để khách hàng gửi thông tin liên hệ và yêu cầu. 

b. Hệ thống tích hợp Customer Login

Khách hàng sẽ bắt buộc phải đăng ký hoặc đăng nhập bằng Facebook, Google thì mới có thể book tour. Ngoài ra, khi đăng nhập để book tour, thông tin cá nhân cơ bản của khách hàng như tên, email, số điện thoại,... sẽ được trích xuất ra điền vào bảng thông tin. 

Lưu ý: Trường hợp có Sign in, giá tour cũng sẽ được tính giống như khi không có Sign in. 

VietISO Support Team