chia sẻ:

Email xác nhận booking cần có những thông tin gì?

03.11.2016 | Sale & Marketing

Giao tiếp với khách hàng là một phần quan trọng để phát triển thương hiệu và cải thiện danh tiếng của bạn trong ngành du lịch. Email phản hồi khách hàng là công cụ giao tiếp hữu hiệu đối với các website du lịch. Và một trong những email quan trọng đối với khách hàng là email xác nhận booking khi đặt dịch vụ. Ngày nay, các mẫu email templates được chú trọng từ hình thức tới thông tin nội dung. Vậy, email xác nhận booking cần có những thông tin gì?
Email xác nhận booking cần có những thông tin gì?

Đây là những thông tin cơ bản và cần thiết cho một email xác nhận booking dịch vụ tại một website du lịch:

- Email xác nhận booking nên bắt đầu bằng một lời cảm ơn ngắn gọn tới khách hàng đã đặt tour và dịch vụ của bạn bao gồm tên cá nhân khách hàng và nhắc lại tên website của bạn như một cách nhắc nhở về thương hiệu của công ty. 

- Thông tin hóa đơn: nội dung cần đưa ra thông tin đầy đủ và chi tiết về loại dịch vụ mà khách hàng đã đặt bao gồm giá theo từng loại hình khách (người lớn, trẻ em, trẻ nhỏ), số lượng khách đã đặt dịch vụ, số tiền cần phải thanh toán, phương thức thanh toán, các quy định đối với việc thanh toán,.... Đây là nội dung quan trọng trong email xác nhận booking bởi nó là bằng chứng về việc đặt dịch vụ giữa khách hàng và nhà cung cấp.

- Thông tin cơ bản về dịch vụ: email cần xác nhận lại loại hình và tên dịch vụ mà khách hàng đã đặt như về thời gian, địa điểm, các điều kiện bao gồm và không bao gồm trong dịch vụ đó. Ngoài ra, cũng cần có thông tin về về khách hàng như tên, tuổi, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại,...

Trong khi email xác nhận là cần thiết, nhưng bạn cũng nên chú ý rằng bạn không cần phải lãng phí thời gian và sức lực để làm một cách thủ công khi xác nhận cho từng khách hàng của bạn. Phần mềm booking online như phần mềm website của VietISO có thể gửi tự động email xác nhận booking  với đầy đủ thông tin và cũng không kém phần ấn tượng. Điều đó cho phép bạn tiết kiệm thời gian trong khi cải thiện danh tiếng đối với các khách hàng mục tiêu của bạn.