chia sẻ:

Các trường hợp sử dụng trái phép DMCA

14.04.2017 | Sale & Marketing

Trong một số trường hợp, khi website đăng ký sử dụng huy hiệu DMCA, yêu cầu được bảo vệ bản quyền nội dung đồng thời cũng là website vi phạm bản quyền nội dung hoặc sử dụng trái phép giấy chứng nhận DMCA thì website đó sẽ không được phép sử dụng DMCA và được coi là đang lạm dụng DMCA.
Các trường hợp sử dụng trái phép DMCA

Dịch vụ DMCA - VietISO

Các ví dụ về việc lạm dụng Huy hiệu bảo vệ website DMCA:

1. Khi huy hiệu bảo vệ trang web được sử dụng để bảo vệ (bản quyền) nội dung được xuất bản trên trang web mà không có sự cho phép của chủ sở hữu (bản quyền) nội dung.

2. Khi huy hiệu bảo vệ nội dung DMCA được sử dụng để bảo vệ nội dung bất hợp pháp của chủ sở hữu trang web, chủ sở hữu nội dung hoặc chủ sở hữu bản quyền.

Ai có thể báo cáo trang web lạm dụng DMCA ?

Đây là một phần của Điều khoản dịch vụ Huy hiệu bảo vệ toàn cầu của DMCA:

1. Chủ sở hữu nội dung tìm thấy nội dung vi phạm của họ được bảo vệ bởi Huy hiệu Bảo vệ và chứng chỉ bảo vệ DMCA

2. Chủ sở hữu nội dung tìm thấy Huy hiệu bảo vệ và chứng chỉ bảo vệ nội dung DMCA được sử dụng trên một trang web lưu trữ nội dung bất hợp pháp thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu trang web, chủ sở hữu nội dung (bản quyền)

3. Người dùng internet tìm thấy Huy hiệu bảo vệ và Chứng chỉ bảo vệ DMCA được sử dụng trên trang web lưu trữ nội dung hoặc chứa nội dung bất hợp pháp thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu trang web, chủ sở hữu nội dung, chủ sở hữu bản quyền hoặc vi phạm điều kiện sử dụng DMCA.

Quá trình trình báo lạm dụng DMCA:

Là một phần của Điều khoản dịch vụ huy hiệu DMCA, chủ sở hữu nội dung khi tìm thấy nội dung vi phạm của họ được bảo vệ bởi Huy hiệu bảo vệ và Chứng chỉ bảo vệ DMCA có thể yêu cầu chúng tôi thay mặt họ liên hệ với người lạm dụng huy hiệu DMCA. Nếu người dùng Huy hiệu và Chứng chỉ DMCA không phản hồi theo quy trình DMCA, chúng tôi có quyền ngừng phân phối Chứng chỉ và đánh dấu “không được ủy quyền sử dụng nội dung” trên trang web.

Đối với trường hợp người dùng internet tìm thấy Huy hiệu và Chứng chỉ bảo vệ DMCA được sử dụng trái phép có thể báo cáo việc lạm dụng này lên protectionpro@dmca.com . Chúng tôi sẽ theo dõi báo cáo lạm dụng và thực hiện các tác vụ bao gồm liên hệ trực tiếp với chủ sở hữu của trang web nơi Chứng chỉ bảo vệ DMCA và Giấy chứng nhận phát hiện vi phạm Điều khoản dịch vụ DMCA. Nếu chủ sở hữu trang web không phản hồi, chúng tôi có quyền xóa huy hiệu, hoặc thông báo trạng thái bảo vệ “trái phép”.

Nguồn: dmca.com