chia sẻ:

Các tiêu chuẩn và xu hướng cho Landing Page

27.07.2018 | Sale & Marketing

Theo nghiên cứu gần đây của Unbounce, Landing page chứa một lời kêu gọi hành động (Call to action - CTA) thu hút tỷ lệ chuyển đổi trung bình cao hơn so với các trang có nhiều hơn một CTA.
Các tiêu chuẩn và xu hướng cho Landing Page

Báo cáo được dựa trên dữ liệu từ việc phân tích 18.639 landing pages. Các nhà nghiên cứu đã chạy các trang thông qua Trình phân tích Landing Page Unbounce để xác định các tiêu chí chuyển đổi, tốc độ, lưu lượng truy cập và tiêu chuẩn nội dung.

Phân tích cho thấy Landing Page có một liên kết / CTA có tỷ lệ chuyển đổi trung bình cao hơn (13,5%) so với các trang có hai hoặc ba liên kết / CTA (tương ứng là 11,9% và 10,5%).

Các trang có hình ảnh quá khổ (1MB +) có tỷ lệ chuyển đổi trung bình thấp hơn các trang không có hình ảnh quá khổ. Và các langding page chứa ít từ thường có tỷ lệ ghé thăm trung bình cao hơn các trang có nhiều chữ hơn.

Hãy cùng xem infographic dưới đây để biết thêm các phát hiện trong báo cáo:

Nguồn: Saga.vn