chia sẻ:

Bảng chú giải thuật ngữ GDPR của Marketer

24.04.2018 | Sale & Marketing

Khi Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) chính thức có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2018, nó sẽ mở ra kỷ nguyên mới về bảo mật và minh bạch dữ liệu. Biện pháp này được thiết kế để cung cấp cho mọi người quyền kiểm soát dữ liệu của họ đồng thời đơn giản hóa môi trường pháp lý cho các doanh nghiệp trên khắp thế giới.
Bảng chú giải thuật ngữ GDPR của Marketer

Nếu định nghĩa quá đơn giản đó là không đủ, chúng tôi đã đề cập đến bạn.

Trong blog này, bạn sẽ tìm hiểu các thuật ngữ GDPR mà nhà tiếp thị coi trọng.

1. Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân liên quan đến bất kỳ thông tin nào nhận dạng cá nhân người tiêu dùng, hoặc đơn lẻ hoặc kết hợp với các yếu tố dữ liệu khác, bao gồm tên, địa chỉ, số ID, thông tin sức khỏe, dữ liệu chủng tộc hoặc sắc tộc, quan điểm chính trị, khuynh hướng tình dục, dữ liệu di truyền và Dữ liệu sinh trắc học. Điều thú vị là đủ, vị trí, địa chỉ IP, dữ liệu cookie và thẻ RFID cũng nằm trong ô dữ liệu cá nhân.

2. Dữ liệu Pseudonymous

Bất kỳ mẩu thông tin nào có thể được gắn lại với một cá nhân cụ thể đều được bảo vệ theo GDPR. Tuy nhiên, nếu dữ liệu đó không xác định một người hoặc ẩn danh thì quy định sẽ không áp dụng.

Khu vực màu xám ở đây là với dữ liệu ẩn danh. Dữ liệu bí danh không thể được quy cho một chủ đề dữ liệu cụ thể mà không có thông tin bổ sung. Nó không thể nhận dạng trực tiếp hay là ẩn danh. Ví dụ, dữ liệu được mã hóa, hoặc dữ liệu đã được "không xác định" (nếu người giám sát giữ lại các phương tiện liên quan đến nó, hoặc giải mã nó, thực sự có thể là bí danh. Dữ liệu pseudonymous không được miễn GDPR, nhưng các bộ phận tiếp thị áp dụng quy trình giả danh sẽ được định vị tốt hơn để tuân thủ.

3. Quyền xóa

Đã bao nhiêu lần bạn tìm thấy thông tin không chính xác hoặc cũ khi bạn trực tuyến? Còn được gọi là "quyền được lãng quên", bài viết này là một trong những biện pháp tiến bộ, thú vị hơn trong toàn bộ quy định. Giữa các cấu hình xã hội, địa chỉ email và ứng dụng khác nhau mà chúng tôi sử dụng, có một lượng lớn dữ liệu cá nhân của chúng tôi xoay vòng, nhưng phần lớn chúng không đúng.

Quyền xóa bỏ mang đến cho người tiêu dùng quyền loại bỏ thông tin này bất cứ lúc nào. Các nhà tiếp thị có thể đảm bảo họ sẵn sàng tuân thủ các yêu cầu như thế nào? Phát triển các quy trình dễ dàng cho phép người dùng truy cập dữ liệu của họ và xóa nội dung theo ý họ mong muốn.

4. Phạm vi lãnh thổ gia tăng

GDPR nói rằng bất kỳ công ty nào, bất kể nơi nó cư trú, phải tuân thủ các quy định bảo mật mới nếu họ xử lý hoặc kiểm soát dữ liệu cá nhân của các đối tượng dữ liệu trong Liên minh châu Âu hoặc thị trường với họ.

5. Sự đồng ý của người tiêu dùng

Trong khi một số nhà tiếp thị có thể bất ngờ trước ý nghĩ mất dữ liệu trong quá khứ (và những nỗ lực họ sẽ phải thực hiện để biên dịch dữ liệu mới, có lẽ ít hoàn chỉnh hơn), GDPR thực sự cho phép nhà tiếp thị làm những gì họ luôn muốn làm: bắt buộc và thu hút khán giả của họ. Gánh nặng chứng minh là trên các tập đoàn để chứng minh sự đồng ý, có nghĩa là các nền tảng tự động hóa tiếp thị sẽ là chìa khóa trong việc lưu giữ hồ sơ hoạt động về cách thức nhận được sự chấp thuận.

6. Nhân viên bảo vệ dữ liệu

Là một phần của việc tuân thủ GDPR, mọi doanh nghiệp phải chỉ định một nhân viên bảo vệ dữ liệu. Đối với các công ty lớn hơn, một vị trí như vậy có thể đã tồn tại. Tuy nhiên, đối với các công ty nhỏ hơn, việc thuê một nhân viên bảo vệ dữ liệu trở thành một bước quan trọng để đảm bảo tuân thủ GDPR. Vai trò này sẽ chịu trách nhiệm về toàn bộ chiến lược bảo vệ dữ liệu của tổ chức, giáo dục nhân viên về các yêu cầu tuân thủ, đáp ứng các yêu cầu đối tượng dữ liệu, thường xuyên thực hiện kiểm tra quyền riêng tư, báo cáo về vấn đề bảo mật cho quản lý cấp cao nhất và các nhiệm vụ liên quan đến GDPR khác.

7. Người điều khiển dữ liệu

Bộ điều khiển dữ liệu là những người hoặc công ty quyết định cách dữ liệu cá nhân được thu thập được sử dụng, hoặc sẽ được sử dụng, cho các mục đích trong tương lai. Cách thức mà một công ty hoạt động như một bộ điều khiển dữ liệu thường là thông qua nhóm bán hàng hoặc nhóm tiếp thị, nhưng cũng có bất kỳ nhóm nào có cơ sở dữ liệu thế hệ khách hàng tiềm năng hoặc quản lý liên hệ của công ty.

8. Bộ xử lý dữ liệu

Bộ xử lý dữ liệu bao gồm bất kỳ người hoặc công ty nào xử lý dữ liệu thay mặt cho các bộ điều khiển dữ liệu. Bất kỳ điều gì từ việc thu thập, ghi âm, sửa đổi hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân đều nằm trong quá trình xử lý dữ liệu. Các ví dụ phổ biến bao gồm các nhà cung cấp lưu trữ đám mây, nền tảng tự động hóa tiếp thị, kế toán và chức năng biên chế.

9. Lợi ích hợp pháp

Điều 6 là một trong những khu vực màu xám lớn hơn trong GDPR, nhưng làm thế nào nó liên quan đến các nhà tiếp thị là hẹp trong phạm vi. Điều chính cần nhớ với lợi ích hợp pháp là suy nghĩ về những gì là hợp pháp và không hợp pháp khi xử lý thông tin cá nhân. Nhà tiếp thị là vàng nếu họ có được sự đồng ý và tài liệu và quản lý sự đồng ý đó. Tuy nhiên, có những trường hợp, như trong đoạn (f) cho phép xử lý dữ liệu nếu nó có thể được chứng minh là lợi ích hợp pháp, đặc biệt trong trường hợp các đối tượng dữ liệu mong đợi dữ liệu của họ được xử lý hợp lý. (Tất nhiên, hầu hết các công ty tiếp thị sẽ được phục vụ tốt để có được sự đồng ý.)

>> Xem thêm: Một số thuật ngữ trong hệ thống CRM

Nguồn: Blog.marketo.com