chia sẻ:

8 Cách giúp DESOPS làm việc cho bạn

22.02.2018 | Sale & Marketing

DesignOps là gì? Tại sao nhóm của bạn cần điều này? Và làm thế nào DesignOps có thể giúp đội thiết kế / phát triển của bạn thành công? Bài viết dưới đây sẽ trả lời những câu hỏi này và cũng cung cấp cho bạn những lời khuyên hữu ích về cách triển khai khái niệm mới này trong nhóm phát triển của bạn.
8 Cách giúp DESOPS làm việc cho bạn

Trong thế giới hiện đại, tốc độ của nhóm phát triển thường xác định tính khả thi của sản phẩm. Đồng thời, có một yếu tố quan trọng nhất và có nhiều vấn đề nhất đó là thiết kế.

Thiết kế thường là một nút thắt và tác động đáng kể đến toàn bộ quá trình phát triển, bất kể kích thước của nhóm của bạn. Đôi khi những nỗ lực siêu nhân từ một chìa khóa thiết kế giúp thúc đẩy quá trình thiết kế, nhưng ngay khi khối lượng công việc tăng, bạn phải tăng quy mô đội của bạn.

Bạn đã thấy bao nhiêu lần:

- Nhà phát triển ngồi nhàn rỗi, chờ đợi tác phẩm nghệ thuật;

- Các nhà phát triển thiếu tài sản thiết kế;

- Các thành phần mới bí ẩn mà trông nghi ngờ giống như bản sao của các thành phần hiện có;

- Các yếu tố thiết kế đa dạng từ các nhà thiết kế khác nhau, cho cùng một dự án.

Nếu có bất kỳ hoặc tất cả những dấu hiệu trên, thì đó là thời gian thích hợp để thực hiện DesOps (Thiết kế hoạt động).

Chuyên gia DesOps

Thuật ngữ DesOps hoặc DesignOps là một phần mềm thực hành kỹ thuật nhằm vào quá trình phát triển thống nhất để tạo ra hiệu quả cao hơn. Tương tự như các chuyên gia DevOps, các chuyên gia DesOps là những nhà thiết kế giàu kinh nghiệm với kỹ năng quản lý, những người hiểu được quá trình thiết kế trong bối cảnh lớn hơn của sự phát triển sản phẩm.

Mặc dù tất cả chúng ta có thể không có thuật ngữ "DesOps" trong chức danh của mình, nhiều nhà thiết kế cao cấp đã có trách nhiệm cùng một vai trò. Từ việc thiết lập các quy trình thiết kế, phát triển hệ thống thiết kế, để tạo ra các chiến lược và quản lý đội ngũ thiết kế, DesOps là một vai trò ngày càng có nhu cầu cao.

8 Cách để bắt đầu DesOps

Điều thực sự quan trọng là cách tiếp cận này có thể mở rộng và liên quan ngay cả trong các nhóm có một nhà thiết kế. Vì vậy, làm thế nào để bạn bắt đầu triển khai DesOps?

  • 1. Phát triển tiêu chuẩn cho một thiết kế đã thực hiện

Các nhà thiết kế cần phải biết khi nào công việc của họ đã hoàn thành và sẵn sàng để chuyển cho nhóm phát triển. Ví dụ, các nhà thiết kế cần phải có một sự hiểu biết rõ ràng về những trạng thái mà mỗi màn hình cần phải có, và những tài sản nào sẽ được yêu cầu cho nhóm phát triển xây dựng những tài sản đó.

Vấn đề về tiêu chuẩn có thể là một khái niệm mà các nhà thiết kế vốn đã hiểu. Nhưng nó thực sự là một trong những điều thường gặp phổ biến nhất trong một dự án và không nên bỏ qua. Nếu bạn nói rõ những gì được yêu cầu rõ ràng, thì bạn sẽ giảm xung đột, và đảm bảo rằng mọi người hiểu được trách nhiệm của họ.

Lợi ích của việc này là: nó cho phép duy trì được tốc độ phát triển ổn định; giảm tổng thời gian phát triển; giảm số lượng các cuộc thảo luận giữa các nhà thiết kế, phát triển và người hướng dẫn.

  • 2. Khung thiết kế và điều kiện yêu cầu

Đối với điểm cuối, chúng tôi đang xem xét cụ thể những gì các nhà thiết kế nên truyền tải cho các nhà phát triển. Điểm này là về hình thức người thiết kế nên sử dụng để truyền tải các mẫu thiết kế, thiết kế tinh tế, nguyên mẫu, bảng ý tưởng -những gì nhà thiết kế cần phải cung cấp để chuyển tải hiệu quả ý định của họ trong một định dạng mà các nhà phát triển có thể hiểu được.

Có nhiều lựa chọn, chẳng hạn như Zeplin hoặc InVision nhưng một trong những khiếu nại phổ biến nhất từ các nhà phát triển là các định dạng này không cung cấp mọi thứ họ cần (chẳng hạn như tài sản xuất). Tuy nhiên, thường là bởi vì các nhà thiết kế đã không xuất đúng thiết kế của họ. Bằng cách làm rõ cho nhà thiết kế những gì họ mong đợi để sản xuất, họ có thể vượt qua các tài sản ngay trên một cách dễ dàng.

Bạn nên tạo một tài liệu nội bộ chứa các yêu cầu kỹ thuật cụ thể cho tài sản, công cụ thiết kế, hợp tác với các nhà phát triển và các thành viên khác trong nhóm; cuối cùng, tài liệu này nên xác định rõ ràng khi nào và làm thế nào thiết kế phải được bàn giao.

  • 3. Phát triển hệ thống thiết kế

Một bộ các giải pháp thiết kế và kỹ thuật cũng như hướng dẫn thực hiện sẽ đảm bảo một số lợi thế: tính toàn vẹn của sản phẩm; đơn giản và nhanh chóng tích hợp các thành viên mới; công việc hiệu quả hơn của cả nhà thiết kế và nhà phát triển (vì họ có thể giao tiếp bằng một ngôn ngữ được xác định bởi hệ thống thiết kế).

Những lợi ích bao gồm: nâng cao chất lượng công việc; làm giảm sự thiếu hiệu quả khi bạn mở rộng đội; tăng tốc độ của cả thiết kế và phát triển.

  • 4. Chọn, giám sát, giới hạn giải pháp công nghệ

Tất cả chúng ta đều yêu thích những công cụ mới mẻ, nhưng một nhóm hiệu quả làm việc với một bộ công cụ thống nhất, và đảm bảo sự thống nhất này là trách nhiệm của bạn.

Tất cả các công cụ nên được cập nhật, nhưng nếu cập nhật được bỏ qua vì bất kỳ lý do nào, thì tất cả mọi người nên bỏ qua nó.

Những lợi ích của điều này bao gồm: tăng sự tham gia của đội; tăng tốc độ thiết kế và phát triển; cải tiến đội ngũ hợp tác.

  • 5. Phát triển tiếp cận để kiểm soát phiên bản

Các nhà phát triển có nhiều may mắn hơn về công việc này, bởi vì việc kiểm soát mã cho phiên bản là một ngành công nghiệp phát triển với nhiều lựa chọn. Thật khó để tạo ra một cách tiếp cận tương tự cho các nhà thiết kế, vì các quá trình rất đa dạng, nhưng trong các công cụ năm ngoái như Abstrac, Kaktus, và Nhà máy đã ngày càng phổ biến. Bạn thậm chí có thể có nhiều nhà thiết kế làm việc trên một bố cục duy nhất với một cái gì đó như Figma.

Những lợi ích của việc này là: cải tiến giao tiếp; đơn giản hóa việc nhân rộng đội ngũ; nhanh chóng theo dõi quá trình thiết kế như nhiều nhà thiết kế có thể làm việc trên một dự án hiệu quả duy nhất.

  • 6. Khuyến khích thực hiện bằng tài liệu hình ảnh

Để mô tả tất cả các chức năng liên quan đến thiết kế, hãy thử sử dụng "tài liệu trực quan" thay vì viết các thông số kỹ thuật. Trong hầu hết các trường hợp, nó đủ để nhà phát triển có một nguyên mẫu tương tác để hiểu logic cơ bản và tìm câu trả lời cho hầu hết các câu hỏi.

Những lợi ích của việc này bao gồm: giảm thời gian viết các thông số kỹ thuật; giảm quy mô công việc cho các tác giả kỹ thuật; các nhà phát triển dành ít thời gian đọc tài liệu và viết mã thời gian nhiều hơn; các nhà thiết kế có năng suất cao hơn; tăng tốc độ phát triển.

  • 7. Hội nhập nhà thiết kế vào bộ máy phát triển của bạn

Hoàn toàn không có chỗ để thiết kế nhiều phương pháp phát triển phần mềm phổ biến; bất cứ quá trình phát triển nào bạn đang sử dụng, tìm kiếm không gian cho các nhà thiết kế.

Những lợi ích của điều này là: một đội ngũ thống nhất với giao tiếp được cải thiện; tăng tốc độ phát triển; giảm thời gian làm lại và thời gian chết của nhà phát triển.

  • 8. Chỉ số đo lường cải thiện hiện tại cho nhân viên

Bạn phải thường xuyên chứng minh sự tăng trưởng của các chỉ số định tính và định lượng do những thay đổi đã được thực hiện, cho cả thành viên trong nhóm và quản lý hàng đầu. Nếu không có điều này, một nhóm sẽ miễn cưỡng thay đổi, trong khi quản lý cấp cao sẽ không thể hiểu được tại sao và tại sao các nguồn lực bổ sung lại được chi tiêu. Việc thu thập và trình bày liên tục các kết quả tích cực sau khi thực hiện thay đổi sẽ giúp bạn có được uy tín và quyền hạn cần thiết cho những thay đổi trong quy trình làm việc theo nhóm.

Lợi ích bao gồm: động lực gia tăng và đội mạnh hơn; tạo thuận lợi cho các quy tắc và thông lệ mới; hỗ trợ đổi mới trong tương lai.

Tổng kết

Thuật ngữ "DesOps" là khá mới và chỉ mới bắt đầu có được ý nghĩa của nó.

Bây giờ tôi chỉ đơn giản gọi đây là một nền văn hoá nhằm mục đích phát triển và tạo điều kiện cho các quy trình thiết kế vững chắc. Nhưng tôi cảm thấy rằng trong tương lai gần, chúng tôi sẽ có vai trò thiết kế riêng biệt cho từng nhóm sản phẩm. Tuy nhiên, tôi cảm thấy chúng ta đã có thể nói một cách an toàn về tầm quan trọng của việc giới thiệu những hoạt động này để nâng cao hiệu quả của quy trình thiết kế và phát triển sản phẩm nói chung.

Nguồn: Webdesignerdepot.com