chia sẻ:

Văn bản và liên kết ẩn

19/03/2011 03:59 | Tư vấn thiết kế website

Việc ẩn văn bản hoặc liên kết trong nội dung của bạn có thể làm cho trang web của bạn bị xem là không đáng tin vì nó hiển thị thông tin dành cho công cụ tìm kiếm khác với thông tin dành cho khách truy cập. Văn bản (ví dụ như văn bản có quá nhiều từ khoá) có thể bị ẩn theo một số cách, bao gồm:

  • Sử dụng văn bản trắng trên nền trắng
  • Bao gồm văn bản đằng sau một hình ảnh
  • Sử dụng CSS để ẩn văn bản
  • Đặt kích thước phông chữ là 0

Các liên kết ẩn là những liên kết sẽ được Googlebot thu thập dữ liệu nhưng con người không thể đọc được do:

  • Liên kết có chứa văn bản ẩn (ví dụ: màu văn bản và màu nền giống nhau).
  • CSS đã được sử dụng để tạo các siêu liên kết rất nhỏ, chỉ bằng một pixel.
  • Liên kết bị ẩn trong một ký tự nhỏ - ví dụ như, dấu gạch nối giữa đoạn.

Nếu trang web của bạn bị xem là có chứa văn bản và liên kết ẩn với mục đích lừa gạt, trang web của bạn có thể bị xoá khỏi chỉ mục của Google và sẽ không xuất hiện trong các trang kết quả tìm kiếm. Khi đánh giá trang web của bạn để xem nó có chứa văn bản hoặc các liên kết ẩn hay không, hãy tìm kiếm mọi thứ mà khách truy cập trang web của bạn không thể dễ dàng xem được. Có bất kỳ văn bản hoặc liên kết nào chỉ dành cho công cụ tìm kiếm chứ không phải dành cho khách truy cập không?

Nếu bạn đang sử dụng văn bản để thử mô tả điều gì đó mà công cụ tìm kiếm không thể truy cập được - ví dụ: Javascript, hình ảnh, hoặc các tệp Flash - hãy nhớ rằng nhiều người truy cập sử dụng trình đọc màn hình, trình duyệt trên điện thoại di động, trình duyệt không có trình cắm và kết nối chậm sẽ không thể xem nội dung đó. Sử dụng văn bản mô tả cho những mục này sẽ cải tiến khả năng truy cập trang web của bạn. Bạn có thể kiểm tra khả năng truy cập bằng cách tắt Javascript, Flash và hình ảnh trong trình duyệt của bạn, hoặc sử dụng một trình duyệt chỉ hỗ trợ văn bản như Lynx. Một số mẹo để làm cho trang web của bạn có thể truy cập được, bao gồm:

  • Hình ảnh: Sử dụng thuộc tính alt để cung cấp văn bản mô tả. Ngoài ra, chúng tôi khuyên bạn sử dụng chú thích mà con người có thể đọc được và văn bản mô tả xung quanh hình ảnh.
  • Javascript: Đặt cùng nội dung của Javascript vào một thẻ noscript. Nếu bạn sử dụng phương thức này, đảm bảo nội dung giống chính xác như những gì có trong Javascript và rằng nội dung này được hiển thị cho khách truy cập không kích hoạt Javascript trong trình duyệt của họ.
  • Video: Bao gồm văn bản mô tả về video trong HTML. Bạn cũng có thể xem xét việc cung cấp các bản ghi.

Nếu bạn tìm thấy văn bản hoặc các liên kết ẩn trên trang web của bạn, hãy xoá chúng hoặc nếu chúng thích hợp với khách truy cập trang web của bạn, hãy làm cho văn bản và các liên kết ẩn có thể dễ dàng xem được.