Giải pháp isoCMS

Giải pháp TourCMS

Giải pháp isoCMS

TourCMS là gì? 10 tính năng quan trọng

Hệ thống cung cấp một hệ thống đặt dịch vụ trực tuyến đơn giản, cho phép bạn bán dịch vụ du lịch và các hoạt động tour du lịch thông qua Internet và nhận đặt dịch vụ ở thời gian thực.

Giải pháp isoCMS

Tour Booking Engine - Hệ thống đặt dịch vụ tour du lịch

Hệ thống đặt dịch vụ du lịch được setup trong hệ thống tourCMS hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của bạn.

Giải pháp isoCMS

Nâng cấp hệ thống

Để đảm bảo cho khách hàng khi đặt dịch vụ tour du lịch trên hệ thống website du lịch. VIETISO đưa vào nâng cấp các chức năng cho phép nhúng Tour Booking Engine vào hệ thống của mình.