Kiến thức TravelMaster

Kiến thức TravelMaster

Tại sao cần chiết tính tour

Khi tạo ra một tour du lịch, bạn cần hiểu hệ thống dịch vụ bên trong của tour, cũng như cách thức tổ chức và phục vụ dựa trên các dịch vụ cam kết cung cấp cho khách du lịch với giá bán. Vậy chiết tính tour là gì và tại sao lại cần chiết tính tour?

Kiến thức TravelMaster

Chiến dịch truyền thông

Để tiến hành một chiến dịch truyền thông đòi hỏi người quản lí chiến dịch phải am hiểu các vấn đề liên quan đến sản phẩm cho đến các kênh truyền thông mà doanh nghiệp áp dụng.

Kiến thức TravelMaster

Giá cố định trong cách tính giá tour du lịch

Đây là một định nghĩa mà hầu hết các điều hành tour du lịch đều có thể hiểu và áp dụng thường xuyên trong các tour mà mình tính cũng như lên giá chi phí

Kiến thức TravelMaster

Ứng dụng bảng chiết tính giá tour trong sản phẩm

Là chức năng nhằm xây dựng lên hệ thống giá tự động phục vụ cho các phần hệ điều hành và các đồi mối dịch vụ khác, trợ giúp người điều hành giảm bớt thời gian xây dựng giá tour tại mỗi thời điểm khác nhau trong năm tài chính.`

Kiến thức TravelMaster

Phần mềm CRM là gì?

TaCRM khởi nguyên từ ý tưởng giúp các doanh nghiệp sử dụng nguồn lực (nhân lực và công nghệ) để hiểu thấu đáo về thái độ, thói quen của khách hàng và đánh giá giá trị của từng phân đoạn khách hàng riêng biệt.

Kiến thức TravelMaster

Ứng dụng CRM

Nhận thức của một số chủ Doanh nghiệp hiện còn hạn chế về việc Quản trị mối quan hệ khách hàng (CRM) và cho rằng CRM là quản lý và chăm sóc khách hàng nên khi doanh nghiệp còn nhỏ, ít khách hàng thì chưa cần phải ứng dụng công nghệ phần mềm CRM vì doanh nghiệp hoàn toàn có thể quản lý bằng thủ công.

Kiến thức TravelMaster

10 điều cần biết về CRM

CRM đã trở thành mô hình kinh doanh quan trọng bậc nhất khi các công ty muốn phát triển và mở rộng quan hệ với khách hàng, tuy nhiên không ít ứng dụng kiểu này đã thất bại vì nhận thức sai lầm và kỳ vọng thiếu thực tế.

Kiến thức TravelMaster

Triển khai phần mềm trong quản lý công ty du lịch: Khởi đầu như thế nào?

Triển khai phần mềm trong bất cứ khâu nào trong một doanh nghiệp đều là một sự quyết định đúng đắn cho thế giới áp dụng công nghệ trong quản lý không còn xa với với thực tế vận hành hiện tại.