Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng Kế toán

Kế toán thông minh, tích hợp các ứng dụng hỗ trợ ngoài phần mềm kế toán chuyên dụng.
Bạn có cơ hội tiếp cận đến phương pháp làm việc thông minh dựa trên nền tảng Chuyển đổi số hỗ trợ ngành Du lịch Việt Nam.

Tuyển dụng

Chuyên viên Tư vấn, Đào tạo Giải pháp Số - Du lịch Việt Nam

Thay đổi thu nhập của bạn, thay đổi tư duy mà lâu nay bạn vẫn nghĩ mình không làm được, thay đổi cuộc đời của bạn với nền tảng Chuyển đổi số.

Tuyển dụng

Tuyển lập trình viên PHP

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng trở lên. Chấp nhận các bạn ứng viên mới ra trường nhưng tư duy tốt có khả năng đào tạo.

Tuyển dụng

Tuyển tư vấn viên - phân tích dự án

Tham gia tư vấn các Dự án khách hàng, Dự án chính phủ trong Chuyển đổi số ngành Du lịch Việt Nam, VietISO tuyển dụng nhân sự cho các vị trí sau: