chia sẻ:

Tự động loại bỏ liên kết link nofollow trong bài viết và Comment Wordpress

24/04/2010 10:44 | Tư vấn thiết kế website

Ở mã nguồn Wordpress mặc định các link liên kết trong bài viết là nofollow, nếu bạn muốn liên kết của bạn sẽ được dofollow, bạn chỉ cần làm như sau:

1. Cách hủy bỏ thuộc tính nofollow từ nội dung bài viết :

Bạn Copy đoạn mã sau, và Paste nó vào file functions.php trong thư mục themes của bạn đang sử dụng:
function remove_nofollow($string) {
$string = str_ireplace(' rel="nofollow"', '', $string);
return $string;
}
add_filter('the_content', 'remove_nofollow');

2. Cách hủy bỏ thuộc tính nofollow từ nội dung bài viết và phần Comment text:

Tương tự như trên, bạn chỉ cần thêm đoạn code sau là được :
function remove_nofollow($string) {
$string = str_ireplace(' rel="nofollow"', '', $string);
return $string;
}
add_filter('the_content', 'remove_nofollow');
add_filter('comment_text', 'remove_nofollow');