chia sẻ:

Tiêu chuẩn thiết kế web World Wide Web Consortium (W3C)

20/04/2010 09:09 | Tư vấn thiết kế website

W3C là nhiệm vụ hướng dẫn World Wide Web với đầy đủ các tiềm năng phát triển của giao thức và các hướng dẫn mà bảo đảm lâu dài sự tăng trưởng của các trang web. Dưới đây chúng tôi thảo luận về khía cạnh quan trọng của nhiệm vụ này, tất cả đều biết thêm W3C của tầm nhìn của một trang web.

Sự khác biệt giữa một tiêu chuẩn mở và phần mềm mã nguồn mở?

Nói chung, các điều khoản: mã nguồn mở đề cập đến phần mềm, các tiêu chuẩn mở và tham khảo tài liệu (có thể sau đó được thực hiện bởi phần mềm). Không có một định nghĩa toàn cầu cho một trong hai thuật ngữ.

Một số yếu tố của sự cởi mở áp dụng cho các tiêu chuẩn W3C bao gồm:

  • Tất cả các tiêu chuẩn có sẵn công khai miễn phí
  • W3C đã thông qua một Bằng sáng chế chính sách trong năm 2004 với số liệu công bố mục tiêu đảm bảo "Đề nghị đó được sản xuất theo chính sách này có thể được triển khai trên một Hoàng gia-miễn phí (RF) cơ sở.
  • W3C quá trình đòi hỏi phải có các nhóm địa chỉ công khai ý kiến
  • Tất cả các ý kiến được xử lý kỹ thuật trên merits của họ, dù là của W3C Thành viên hoặc công chúng. 
  • W3C của persistence chính sách nhằm bảo đảm rằng các tiêu chuẩn sẽ có sẵn tại cùng một URI, không thay đổi, indefinitely.

Ecd thiết kế web tuân thủ theo nguyên tắc w3c

w3c là tổ chức khai phá và phát triển ứng dụng web , vì thế chúng tôi tuân thủ thiết kế web theo w3c để khách hàng thiết kế web lợi nhất

1. Tiêu chuẩn thiết kế web cho các người xem theo các trình duyệt web

Dù trình duyệt web nào cũng phải tuân thủ theo tiêu chuẩn của w3c để xây dựng trình đọc web. Vì thế ecd thiết kế web chuẩn w3c mang lại sự ổn định cho dự án thiết kế web phân bổ theo diện rông - ai xem web cũng được dù người đó dùng trình duyệt web gì (ie, firefox, chrome, opera ,..)

2. Thiết kế web chuẩn hỗ trợ SEO (tối ưu máy tìm kiếm - quảng cáo google)

Các máy tìm kiếm đọc web của bạn tuân theo cấu trúc w3c , vì thế khi thiết kế web tuân thủ w3c là yếu tố đầu tiên seo(tối ưu hóa máy tìm kiếm) . Tạo hiệu quả cao cho quảng bá web của khách hàng, mà cụ thể là quảng cáo google vơi các từ khóa có khả năng cao trên máy tìm kiếm google.com