chia sẻ:

Nguyên tắc về thiết kế và nội dung của một website chuẩn

19/03/2011 05:09 | Tư vấn thiết kế website

Việc làm theo các nguyên tắc này sẽ giúp Google tìm kiếm, lập chỉ mục và xếp hạng cho trang web của bạn. Ngay cả khi bạn chọn không thực hiện bất kỳ đề xuất nào trong số các đề xuất này, thì chúng tôi cũng khuyến khích bạn hết sức chú ý tới "Nguyên tắc về Chất lượng". Nguyên tắc này đưa ra một số hoạt động không hợp pháp có thể dẫn tới việc trang web bị xoá hoàn toàn khỏi chỉ mục của Google hoặc bị phạt. Nếu một trang web bị phạt, nó sẽ không còn được hiển thị trong phần kết quả tìm kiếm của Google.com hoặc bất kỳ trang web đối tác nào của Google.

  • Xây dựng một trang web có các liên kết văn bản và phân tầng rõ ràng. Mỗi trang phải được truy cập từ ít nhất một liên kết văn bản tĩnh.
  • Cung cấp một sơ đồ trang web cho người dùng của bạn cùng với các liên kết chỉ tới những phần quan trọng trong trang web. Nếu sơ đồ trang web có hơn 100 liên kết, thì bạn nên chia sơ đồ trang web thành các trang riêng lẻ.
  • Tạo một trang web hữu ích với lượng thông tin phong phú và viết các trang mô tả rõ ràng và chính xác nội dung của bạn.
  • Nghĩ đến những từ mà người dùng sẽ nhập để tìm trang của bạn và đảm bảo rằng trang web của bạn sẽ bao gồm các từ này.
  • Cố gắng sử dụng văn bản thay vì hình ảnh để hiển thị các tên, nội dung, hay liên kết quan trọng. Trình thu thập dữ liệu của Google không nhận ra được văn bản có trong hình ảnh.
  • Hãy đảm bảo rằng các phần tử <title> và các thuộc tính alt đều được mô tả và chính xác.
  • Hãy kiểm tra xem có liên kết gãy không và sửa HTML.
  • Nếu bạn quyết định sử dụng các trang động (tức là URL có chứa ký tự "?" ), hãy nhớ rằng không phải mọi trình thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm đều có thể thu thập thông tin ở các trang động tốt như ở các trang tĩnh. Điều này giúp các thông số ngắn hơn và ít số hơn.
  • Giữ số lượng các liên kết trên một trang đã cho ở một con số hợp lý (ít hơn 100).