chia sẻ:

Chỉ định phiên bản trang chuẩn của bạn

20/03/2011 08:34 | Tư vấn thiết kế website

Trang chuẩn là phiên bản của một nhóm các trang được ưa thích có nội dung khá giống nhau.

Một trang web thường có nhiều trang liệt kê cùng nhóm sản phẩm. Ví dụ: một trang có thể hiển thị các sản phẩm được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trong khi các trang khác hiển thị sản phẩm giống như vậy được liệt kê theo giá cả hoặc xếp hạng. Ví dụ:

http://www.example.com/product.php?item=swedish-fish&trackingid=1234567&sort=alpha&sessionid=5678asfasdfasfd
http://www.example.com/product.php?item=swedish-fish&trackingid=1234567&sort=price&sessionid=5678asfasdfasfd

Nếu Google biết rằng các trang này có cùng nội dung, chúng tôi có thể sẽ chỉ lập chỉ mục một phiên bản cho các kết quả tìm kiếm của chúng tôi. Thuật toán của chúng tôi chọn trang mà chúng tôi cho là các câu trả lời hay nhất cho truy vấn của người dùng. Tuy nhiên, hiện tại, người dùng có thể chỉ định một trang chuẩn cho các công cụ tìm kiếm bằng cách thêm phần tử <link> có thuộc tính rel="canonical" vào phần <head> của phiên bản trang không chuẩn. Thêm liên kết và thuộc tính này giúp cho chủ nhân trang web nhận diện được nhóm nội dung giống nhau và đề xuất với Google: "Trong số tất cả các trang có nội dung giống nhau này, trang này là hữu ích nhất. Hãy ưu tiên trang này trong các kết quả tìm kiếm".

Tôi làm cách nào để chỉ định một trang chuẩn?

Để chỉ định một liên kết chuẩn cho trang http://www.example.com/product.php?item=swedish-fish, tạo một phần tử <link> như sau:

<link rel="canonical" href="http://www.example.com/product.php?item=swedish-fish"/>

Sao chép liên kết này vào phần <head> của tất cả các phiên bản trang không chuẩn như http://www.example.com/product.php?item=swedish-fish&sort=price.

Nếu bạn xuất bản nội dung trên cả http://www.example.com/product.php?item=swedish-fish và https://www.example.com/product.php?item=swedish-fish, bạn có thể chỉ định phiên bản trang chuẩn. Tạo phần tử <link>:

<link rel="canonical" href="http://www.example.com/product.php?item=swedish-fish"/>

Thêm liên kết này vào phần <head> của https://www.example.comproduct.php?item=swedish-fish.

Nội dung trên một nhóm trang có phải giống nội dung trên phiên bản chuẩn không?

Có. Chỉ nên sử dụng thuộc tính rel="canonical" để chỉ định phiên bản ưa thích của nhiều trang có nội dung giống nhau (dù hơi khác một chút, như thứ tự sắp xếp, là được).

Ví dụ: nếu một trang web có một nhóm trang đề cập về cùng kiểu giày khiêu vũ, mỗi kiểu chỉ khác nhau ở màu sắc của chiếc giày như trong ảnh thì nên đặt trang nêu bật màu sắc phổ biến nhất làm phiên bản chuẩn để Google có nhiều khả năng hiển thị trang đó trong các kết quả tìm kiếm.

Có thể sử dụng rel="canonical" để đề xuất một url chuẩn trên một tên miền hoàn toàn khác không?

Không. Để di chuyển tới một tên miền hoàn toàn khác, các lần chuyển hướng (301) vĩnh viễn là phù hợp hơn. Hiện tại, Google sẽ đưa các đề xuất chuẩn hoá vào tài khoản trên các tên miền phụ (hoặc trong một tên miền), chứ không phải trên các tên miền. Do vậy chủ nhân trang web có thể chỉ định một trang chuẩn trên www.example.com từ một nhóm trang trên example.com hoặc help.example.com, nhưng không phải trên example-widgets.com.