Quyền tác giả nội dung, thiết kế

Bản quyền hay quyền tác giả trở nên quan trọng trong bối cảnh vấn đề về bản quyền và vi phạm bản quyền hiện đang trở thành một vấn nạn rất nhức nhối tại Việt Nam. Vì vậy, Quý khách hàng cần tuân thủ theo một số Quy định về quyền tác giả của VietISO

Chúng tôi cung cấp dịch vụ website du lịchphần mềm TravelMaster hoặc bạn có thể sử dụng dịch vụ khác của chúng tôi theo nhiều cách khác nhau. Hệ thống nội dung, dữ liệu khách hàng, thông tin của bạn hay của doanh nghiệp của bạn sẽ được chúng tôi cam kết bảo mật hoàn toàn trên hệ thống. Khi bạn sử dụng dịch vụ, chúng tôi muốn bạn biết rõ cách chúng tôi vận hành, lưu trữ và bảo mật một cách tốt nhất và cam kết không sử dụng lại nội dung của bạn nếu không được sự đồng ý của bạn bằng văn bản hoặc email điện tử vì đây là quyền lợi của doanh nghiệp cũng như sự phát triển của chúng tôi.

Chính sách của chúng tôi về quyền tác giả

Khi thiết kế website hay mua phần mềm tại VietISO, bạn cần tuân thủ theo một số Quy định về quyền tác giả, Bản quyền phần mềm

  • Sau khi hoàn thành thiết kế website tại footer sẽ có chứng nhận quyền tác giả do VietISO thiết kế.
  • Nếu quý khách hàng không muốn hiển thị tên của chúng tôi tại footer hoặc sản phẩm mà do chúng tôi cung cấp, vui lòng trả phí là: 1.680.0000đ  (phí này trả một lần duy nhất cho mỗi lần cung cấp)

Chính sách này áp dụng cho tất cả các khách hàng đang thiết kế website tại VietISO

Các thay đổi

Chính sách của chúng tôi về Quyền tác giả nội dung, thiết kế có thể thay đổi đổi trong từng thời điểm. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn theo Chính sách về quyền tác giả này khi không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào trên trang này. Và, nếu những thay đổi đó quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn (bao gồm cả đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo bằng email về các thay đổi của chính sách về quyền tác giả).

Chúng tôi cũng sẽ giữ các phiên bản trước của Chính sách về quyền tác giả này trong hồ sơ lưu trữ để bạn xem xét.

 

update: 01/09/2019