Cập nhật thông tin liên hệ

Việc bảo mật thông tin của khách hàng là rất quan trọng và luôn được VietISO đảm bảo theo chính sách bảo mật đã đề ra. Vì vậy, khách hàng luôn tin tưởng và yên tâm về các thông tin liên quan đã cung cấp cho chúng tôi. Tuy nhiên, để việc trao đổi, làm việc giữa VietISO và khách hàng không bị gặp khó khăn, chúng tôi rất mong bạn chú ý đến việc cập nhật thông tin liên hệ trên hệ thống khách hàng và có một số lưu ý như sau:

1. Bạn cần nhập đầy đủ và chính xác thông tin của bạn vào tất cả các trường trong form thông tin liên hệ (nếu những thông tin nào bạn không có thì có thể bỏ qua vì dụ Tài khoản Twitter...).

2. Không nhập những thông tin sai khác hay không chính thống hay không phải của bạn.

3. Sử dụng Tiếng Việt không dấu (hoặc Tiếng Anh nếu có).

4. Đối với những thông tin có sự thay đổi (ví dụ như số điện thoại, địa chỉ) bạn cần vào hệ thống cập nhật lại những thông tin này để chúng tôi có thể chủ động liên hệ với bạn trong những trường hợp cần thiết.