Hướng dẫn lấy mã nhúng chat facebook

Để tích hợp chat messeger lên website, cần sử dụng mã nhúng chat facebook vào hệ thống code của website.
Mã nhúng là một đoạn code được lấy từ Fanpage, khi nhúng vào website khách hàng có thể liên hệ trực tiếp từ Website đến Page Facebook một cách dễ dàng.

Để lấy mã nhúng, vui lòng thực thiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập tài khoản quản trị và chọn trang cần cài đặt

 

Bước 2: Chọn Meta Business Suite

 

Bước 3: Chọn Hộp thư --> Cài đặt --> Xem tất cả cài đặt

 

Bước 4: Chọn Plugin Chat --> Thiết lập --> chọn phương thức thiết lập "Tiêu chuẩn" và làm theo các bước hiển thị để hoàn tất quá trình cài đặt.

 

Bước 5:  Gửi mã code cho VietISO qua mail: support@vietiso.com để cài đặt trên website