Hướng dẫn đăng nhập hệ thống khách hàng

Để thuận lợi cho việc quản lý các Sản phẩm/Dịch vụ đã và đang dùng tại VietISO, chúng tôi sử dụng hệ thống quản lý khách hàng để hỗ trợ và hướng dẫn khách hàng thao tác, sử dụng dịch vụ.

Nếu bạn là người mới lần đầu tiên đăng nhập, bạn cần làm theo các trình tự dưới đây. Những lần sau, bạn có thể đã hiểu được cách thức vận hành và xử lý các yêu cầu trên tài khoản khách hàng của bạn, thì sẽ dễ dàng hơn. Dưới đây là một số thao tác bạn cần làm theo nếu như bạn chưa thực sự biết cách truy cập.

A. Bạn đã đăng ký

Bước 1: Sử dụng tài khoản của bạn đã được cung cấp thông qua email đã đăng ký để đăng nhập (nhập user/pass vào ô ĐĂNG NHẬP như hình dưới đây)

 

Lưu ý: 

- Sử dụng chức năng QUÊN MẬT KHẨU để lấy lại MẬT KHẨU nếu bạn quên MẬT KHẨU, vui lòng sử dụng email bạn đã đăng ký với chúng tôi để thực hiện lấy lại mật khẩu, hệ thống sẽ tự động gửi tới bạn 01 mật khẩu mới để đăng nhập.

- Sau khi đăng nhập bạn nên đổi lại MẬT KHẨU của bạn để dễ nhớ và duy nhất để bảo mật thông tin dịch vụ, dữ liệu mà bạn đang lưu trữ tại VietISO.

Bước 2: Chức năng sử dụng trong tài khoản của bạn

B. Chưa đăng ký

Bước 1: Nếu bạn chưa có tài khoản đăng ký, bạn cần ĐĂNG KÝ một tài khoản để bạn có thể đăng nhập và đưa ra các yêu cầu HỖ TRỢ hoặc ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ. Sau khi bạn hoàn thành Form đăng ký, hệ thống sẽ tự động gửi tới email đăng ký của bạn với 01 tài khoản đăng nhập bao gồm

USER:

PASSWORD:

URL đăng nhập:

Bước 2: Chức năng sử dụng trong tài khoản của bạn

Lưu ý: 

- Bạn cần nhập Số điện thoại di động và Email của bạn là chính xác, để hỗ trợ hệ thống Hỗ trợ có thể trợ giúp bạn tốt nhất khi cần thiết phải liên lạc với bạn qua Email và Điện thoại

- Thông tin bạn đăng ký, cần bảo mật, để tránh kẻ xấu lấy cắp thông tin, phá hoại, thay đổi các tình trạng dịch vụ bên trong tài khoản của bạn

Chúc bạn thành công!