Bảo mật dữ liệu khách hàng của Doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần thay đổi các thông tin của đơn vị mình trên website sau khi VietISO bàn giao tài khoản quản trị.

1. Mục đích

Trong quá trình thiết kế cũng như hoàn thiện website của khách hàng, chúng tôi sử dụng một số dữ liệu demo như: Tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, email...

Vì vậy sau khi VietISO bàn giao tài khoản quản trị website, doanh nghiệp cần thay đổi các dữ liệu demo đúng với thông tin của đơn vị mình. Nhằm mục đích:

  • Cung cấp thông tin chính xác cho khách hàng về doanh nghiệp
  • Bảo mật thông tin khách hàng khi: Đặt dịch vụ, Đăng ký nhận bản tin, Gửi thông tin liên hệ đến doanh nghiệp trên website. Tránh bị rò rỉ ra bên ngoài thông qua một email demo không chính xác.
  • Các giao dịch trực tuyến đảm bảo chính xác và thành công

Đây là dữ liệu khách hàng vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp nên các đơn vị cần hết sức lưu ý vấn đề bảo mật này.

2. Hướng dẫn

Quý khách hàng vui lòng xem hướng dẫn thao tác chi tiết tại đây