• Đăng ký
 • Hỗ trợ 24/7

  024 3829 3838

 • Hotline

  098 353 0001

 • Email liên hệ

  info@vietiso.com

 • Hot Deals

Chính sách bảo mật

Giải thích những thông tin nào chúng tôi sử dụng cũng như lý do, cách chúng tôi sử dụng, xem xét và cập nhật những thông tin đó.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ website du lịch hay phần mềm Travel Master hoặc bạn có thể sử dụng dịch vụ khác của chúng tôi theo nhiều cách khác nhau. Hệ thống nội dung, dữ liệu khách hàng hay thông tin của bạn hay của doanh nghiệp của bạn sẽ được chúng tôi cam kết bảo mật hoàn toàn trên hệ thống của chúng tôi. Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi muốn bạn biết rõ cách chúng tôi vận hành, lưu trữ và bảo mật một cách tốt nhất và cam kết không sử dụng lại nội dung của bạn nếu không được sự đồng ý của bạn vì đây là quyền lợi của doanh nghiệp cũng như sự phát triển của chúng tôi.

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư giải thích

 • Loại thông tin chúng tôi lưu trữ cũng như lý do lưu trữ thông tin
 • Cách chúng tôi bảo mật và an toàn dữ liệu khi doanh nghiệp du lịch lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi.
 • Các lựa chọn mà chúng tôi cung cấp, bao gồm cả cách truy cập và cập nhật thông tin.

Chúng tôi cố gắng trình bày một cách đơn giản nhất có thể được. Tuy nhiên, nếu bạn không quen thuộc với các thuật ngữ như cookie, địa chỉ IP, hay các giao thức SSL và trình duyệt, thì hãy đọc về các thuật ngữ chính này trước. Dữ liệu của các doanh nghiệp du lịch cũng như người dùng khi sử dụng hệ thống quan trọng đối với VIETISO. Vì vậy, cho dù bạn hay doanh nghiệp du lịch của bạn mới sử dụng phần mềm Travel Master hay sản phẩm website du lịch hay đã sử dụng lâu rồi, vui lòng dành thời gian để tìm hiểu cách thức sử dụng hoặc các tính năng của sản phẩm phần mềm Travel Master hay là website du lịch mà chúng tôi cung cấp – và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy tham khảo trang này.

An ninh thông tin

Chúng tôi nỗ lực làm việc để bảo vệ người dùng đã và đang sử dụng phần mềm Travel Master và các website mà chúng tôi cung cấp không bị truy cập trái phép, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hoại thông tin mà phần mềm hay website lưu trữ. Cụ thể:

 • Chúng tôi có sử dụng SSL để mã hóa nhiều dịch vụ của mình.
 • Chúng tôi cung cấp cho bạn quy trình xác minh hai bước khi bạn truy cập Tài khoản quản trị website trong hệ thống website du lịch của chúng tôi.
 • Chúng tôi xem xét cách thức truy cập, lưu trữ và xử lý thông tin của mình kể cả biện pháp an ninh vật chất nhằm bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống.
 • Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên, nhà thầu và người đại diện của VIETISO truy cập thông tin doanh nghiệp vì họ là những người thường xuyên giao tiếp với các thông tin này để xử lý các thông tin đó cho chúng tôi và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.

Sự tuân thủ và hợp tác với các cơ quan quản lý

Chúng tôi thường xuyên đánh giá sự tuân thủ của chúng tôi đối với Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư. Chúng tôi cũng tuân thủ một số các khuôn khổ quy định. Khi chúng tôi nhận được khiếu nại chính thức bằng văn bản, chúng tôi sẽ liên hệ với người đưa ra khiếu nại để tìm hiểu. Chúng tôi hợp tác với cơ quan quản lý thích hợp, bao gồm cả các đơn vị lưu trữ, truyền dữ liệu, để giải quyết bất kỳ các khiếu nại nào về việc chuyển dữ liệu doanh nghiệp mà không thể giải quyết trực tiếp được với người dùng của mình.

Thời điểm áp dụng Chính sách bảo mật này

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư áp dụng cho tất cả các website hay phần mềm hay dịch vụ mà VIETISO cung cấp. và các công ty liên kết của VIETISO cung cấp, kể cả các dịch vụ được cung cấp trên các trang web khác (như dịch vụ quảng cáo của chúng tôi trên hệ thống Kênh Ẩm Thực 365), nhưng không bao gồm các dịch vụ có chính sách riêng về sự riêng tư mà không đưa vào Chính sách về sự riêng tư này.

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư không áp dụng cho các dịch vụ do các công ty hoặc cá nhân khác cung cấp, bao gồm cả các sản phẩm hoặc trang web có thể hiển thị cho bạn trong kết quả tìm kiếm, các trang web có thể bao gồm các dịch vụ của Google hoặc các trang web khác được liên kết từ các dịch vụ của chúng tôi. 

Các thay đổi

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư có thể thay đổi trong từng thời điểm. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn theo Chính sách về sự riêng tư này khi không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách về sự riêng tư trên trang này và, nếu những thay đổi đó quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn (bao gồm cả, đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo bằng email về các thay đổi của chính sách về sự riêng tư). Chúng tôi cũng sẽ giữ các phiên bản trước của Chính sách về sự riêng tư này trong hồ sơ lưu trữ để bạn xem xét.