Chậm thanh toán

Giải thích những điều kiện và lý do, cách chúng tôi áp dụng theo các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và hiển thị tại website này hoặc bạn có thể sử dụng dịch vụ khác của chúng tôi theo nhiều cách khác nhau.

Hệ thống nội dung, dữ liệu khách hàng hay thông tin của bạn hay của doanh nghiệp của bạn sẽ được chúng tôi cam kết bảo mật hoàn toàn trên hệ thống của chúng tôi. Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi muốn bạn biết rõ cách chúng tôi vận hành, lưu trữ và bảo mật một cách tốt nhất và cam kết không sử dụng lại nội dung của bạn nếu không được sự đồng ý của bạn vì đây là quyền lợi của doanh nghiệp cũng như sự phát triển của chúng tôi.

Đối với vấn đề chậm thanh toán của khách hàng chúng tôi có những chính sách sau

1. Dịch vụ Hosting, tên miền

Tên miền và hosting tự động ngắt sau 2 ngày khách hàng chậm thanh toán khi hết hạn.

 2. Thiết kế website

- Trong trường hợp hai bên đã ký Biên bản bàn giao hợp đồng, code, đồng thời Qúy khách hàng chưa thanh toán đúng hợp đồng, hệ thống tự động dừng cung cấp Lisence cho website.

- Trong trường hợp hai bên chưa ký cam kết biên bản bàn giao code, thì hệ thống code của website vẫn chưa thuộc quyền sở hữu của Qúy khách hàng, chúng tôi có quyền ngắt hệ thống website đang online trong trường hợp Qúy khách hàng không thanh toán hoặc cố tình không thanh toán trong bất cứ trường hợp nào

VietISO sẽ thông báo trước 24h đối với mỗi trường hợp phải ngắt dịch vụ của Qúy khách hàng

Các thay đổi Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư có thể thay đổi trong từng thời điểm. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn theo Chính sách về sự riêng tư này khi không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách về sự riêng tư trên trang này và, nếu những thay đổi đó quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn (bao gồm cả, đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo bằng email về các thay đổi của chính sách về sự riêng tư). Chúng tôi cũng sẽ giữ các phiên bản trước của Chính sách về sự riêng tư này trong hồ sơ lưu trữ để bạn xem xét